Obec PREDAJNÁ - Aktuálne z PREDAJNEJ
vyhľadávanie 

Aktuálne z PREDAJNEJ

Zo života obce
Rozbaliť Rozbaľ Zbaliť Zbaľ
2018

29.12.2018
[14:22]
Foto "Čaro vianoc" - 29. 12. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Vianočné foto z Adventného popoludnie - posedenia pri vianočnej kapustnici s kultúrnym programom


20.12.2018
[-1:0-1]
Silvester 2018 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku


19.12.2018
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná | INFOSERVIS |
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná ...


14.12.2018
[10:22]
Foto - Poslanci 2019-2022 - 10. 12. 2018 | SAMOSPRÁVA |
Ustanovujúce Obecné zastupitelstvo Predajná - zloženie SĽUBU Starostky obce a poslancov OZ vo volebnom období 2019-2022,


13.12.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018


10.12.2018
[10:22]
Foto koncert Servická 8. 12. 2018 | MÉDIÁ |
Fotogaléria z koncertu Hanka Servická v kostole v Predajnej


8.12.2018
[10:22]
Foto Mikuláš 6. 12. 2018 | MÉDIÁ |
Fotogaléria zo stretnutia s Mikulášom v Predajnej


6.12.2018
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej – stavebná časť" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ...


6.12.2018
[14:22]
Koncert - Hanka Servická - 8. 12. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Hanka Servická Vás pozýva na koncert, dňa 08.12.2018 (v sobotu) o 17.00 hod. , kostol Zjavenie Pána v Predajnej,


5.12.2018
[11:40]
OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 | INFOSERVIS |
OZNAM - POZVÁNKA na ustanovujúce Zasadnutie OZ PREDAJNÁ 10. 12. 2018 ...


5.12.2018
[6:22]
Čaro VIANOC 2018 - 14. 12. | ŽIVOT OBCE |
Jednota dôchodcov a KK OcÚ v Predajnej, Vás pozývajú na predvianočné popoludnie dňa 14.12. 2018 o 14,00 ...


4.12.2018
[6:00]
Beseda s KAROLOM KALISKÝM - 17. 12. | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na besedu s kameramanom, fotografom, spisovateľom KAROLOM KALISKÝM o 18.00 v ...


30.11.2018
[10:22]
FOTO tradičná zabíjačka Predajná 2018 | ŽIVOT OBCE |
Predajnianska zabíjačka na námestí v Predajnej, spojená s predajom výrobkov našich občanov dňa 24. 11. 2018


29.11.2018
[11:40]
OZNAM - POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV | INFOSERVIS |
OZNAM - vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV ...


28.11.2018
[15:20]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania KOMUNITNÉHO CENTRA v obci Predajná | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Prestavba existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Predajná ...


25.11.2018
[14:22]
Foto "Z darov zeme" - súťaž 27. 11. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Krásne zábery výstavky a súťaže "Z darov zeme" o najkrajšie jablko a hrušku z úrody pestovateľov v Predajnej ...


20.11.2018
[11:40]
Územné ROZHODNUTIE o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE územné rozhodnutie o stavbe "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." ...


14.11.2018
[15:22]
Lampiónový sprievod - 17. 11. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná Vás pozýva na lampiónový sprievod z námestia ulicami obce až do telocvične, od 17.00 hod.


13.11.2018
[14:22]
Mikuláš 2018 - 5. 12. | ŽIVOT OBCE |
Milé deti, pozývame Vás na privítanie Mikuláša dňa 5.12.2018 (v stredu) o 17.00 hod. na námestí Juraja Pejku v Predajnej,


12.11.2018
[15:22]
Tradičná ZABÍJAČKA - 24. 11. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná a pohostinstvá Vás srdečne pozývajú na tradičnú zabíjačku na Námestí J. Pejku o 13.00


12.11.2018
[10:00]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE -VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" | INFOSERVIS |
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "WIFI pre Teba v obci Predajná" ...


11.11.2018
[15:22]
Komunálne voľby 2018 - 10. 11. - VÝSLEDKY | SAMOSPRÁVA |
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 v obci PREDAJNÁ - informácie + VÝSLEDKY, ...


6.11.2018
[11:22]
DHZ hry PLAMEŇ - 6. 10. 2018 | MÉDIÁ |
Fotogaléria DHZ Jesenné kolo hry PLAMEŇ - 6. 10. 2018


5.11.2018
[11:56]
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prístupová cesta | INFOSERVIS |
ZVEREJNENIE zámeru predať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ...


23.10.2018
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA 08. 11. 2018 - Výrub drevín - PharmDr. Mária Marčáková | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE KONANIA 08. 11. 2018 - Výrub drevín - PharmDr. Mária Marčáková - Jána Smreka 5 - Bratislava - Súhlas ...


8.10.2018
[15:22]
Súťaž v lietaní šarkanov - 14. 10. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Športová komisia pri OZ v Predajnej pozýva všetky deti + šarkany na futbalové ihrisko 14. 10. 2018 o 13.15 ...


8.10.2018
[14:22]
Mesiac úcty k starším - 21. 10. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Starostka obce a KS komisia pri OZ v Predajnej pozýva seniorov na slávnostné popoludnie 21. 10. 2018 o 15.00 hod. do SD v Predajnej ...


8.10.2018
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA 26. 10. 2018 - Výrub drevín - Marta Veselovská | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE KONANIA 26. 10. 2018 - Výrub drevín - Marta Veselovská - Bečov 34 - Súhlas ...


8.10.2018
[10:00]
"BISŤU DEDINA" - 21. 10. 2018 | ŽIVOT OBCE |
DOS RÁZTOČAN uvádza veselohru v spoločenskom dome PREDAJNÁ o 16.00


5.10.2018
[14:22]
Z darov zeme - 27. 10. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná, ZO JD a ZŠ s MŠ v Predajnej, pozýva všetkých občanov do SD v Predajnej na výstavku a súťaž o najkrajšie jablko a hrušku, od 14,00 - 19,00 hod. ...


26.9.2018
[9:50]
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - voľby STAROSTU obce v Predajnej 10. novembra 2018 | INFOSERVIS |
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu Obecného zastupiteľstva v Predajnej 10. novembra 2018 ...


26.9.2018
[9:40]
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - voľby POSLANCOV Obecného zastupiteľstva v Predajnej 10. novembra 2018 | INFOSERVIS |
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Predajnej 10. novembra 2018 ...


15.9.2018
[14:22]
Foto ZPOZu - Svadba Kapusnakovci 25. 8. 2018 | MÉDIÁ |
Foto svadobného aktu Kapusnakovci na OcÚ v Predajnej


11.9.2018
[13:22]
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - 15. 9. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Predajná Vás pozýva na Odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska


11.9.2018
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA - 2. 10. 2018 - "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o začatí územného konania a miestneho zisťovania "RFO BB - Brezno, optická trasa verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s." ...


6.9.2018
[-1:0-1]
MS LETNÝ BIATLON Predajná - 15. - 16. 9. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Prídte pozrieť a povzbudiť našich biatlonistov ... MS SR Viessmann pohár v letnom biatlone ... Predajná – 15. - 16. 9. 2018 ...


3.9.2018
[11:40]
OZNÁMENIE KONANIA 13. 9. 2018 - Výrub drevín - Jozef Pavlovský | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE KONANIA 13. 9. 2018 - Výrub drevín - Jozef Pavlovský - Kramlište 312/41 - Súhlas ...


31.8.2018
[10:10]
OZNAM - ZBER PAPIERA - 6. 9. 2018 | INFOSERVIS |
Dňa 6. 6. 2018 (ŠTVRTOK) sa uskutoční v našej obci ZBER PAPIERA nasledovne: o 15,00 hod. na Kramlišti v uličke pri stolárstve a o 15,30 hod. na námestí v Predajnej.


30.8.2018
[16:22]
"MUŠTÁREŇ" | OBEC |
UTorok a ŠTvrtok (7.00 - 14.00). Drvenie stojí 0,05 eur/kg a lisovanie 0,10 eur/kg. Tf.: 048/6192119 p. Kňazovicka ...


30.8.2018
[10:22]
👉 OZNAM - Výluka vlakov ŽSR BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD a späť v dňoch 3. a 5. - 7. septembra 2018 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD a späť v dňoch 3. a 5. - 7. septembra 2018 /ŽSR - výlukové práce/


29.8.2018
[13:22]
Súťaž vo varení LEČA - 22. 9. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Kulinárska súťaž vo varení leča, hostinec "U JARA" od 14.30 hod., + discozábava pre všetkých od 17.00 ...


29.8.2018
[10:00]
Predajnianske zvesti 4/2018 | MÉDIÁ |
Dni obce 2018, spomienky SNP, výlety seniorov, príprava DHZ na povodne a iné aktivity nájdete v letnom čísle zvestí Predajná


27.8.2018
[13:40]
OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 2 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 2 ...


27.8.2018
[10:22]
Foto z Dní obce Predajná 2018 | ŽIVOT OBCE |
Krásne veselé foto z dní 3. - 5. 8. 2018 zábavy a súťaží slnečných Dní obce Predajná 2018 *** ...


26.8.2018
[10:22]
Súťaž v grilovaní - Foto - 21. 7. 2018 | MÉDIÁ |
"Ochutnajte" veselé zábery z 3. ročníka kulinárskej súťaže družstiev v grilovaní


13.8.2018
[11:10]
OZNAM - 15. 8. 2018 bude na ul. Kramlište ODSTAVENÁ VODA v čase od 9.00 - 14,00 hod. | INFOSERVIS |
Dňa 15.8.2018 bude na ulici Kramlište odstavená voda v čase od 9.00 hod. do 14,00 hod.


13.8.2018
[9:30]
OZNAM - Poliklinická časť nemocnice - mimo prevádzky - prerušená dodávka el. energie - ambulantní lekári NEORDINUJÚ - 22. 8. 2018 | INFOSERVIS |
22. 8. 2018, 08:00 - 18:00 hod. prerušená dodávka el. energie do celej nemocnice- poliklinická časť nemocnice bude mimo prevádzky a ambulantní lekári ordinovať nebudú.


7.8.2018
[10:22]
🍀 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO na území obcí mikroregiónu CHOPOK - JUH | INFOSERVIS |
Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí združenia Mikroregión Chopok Juh


24.7.2018
[16:22]
Dni obce Predajná 3. - 5. 8. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Obec Predajná Vás pozýva na XII. ročník slnečných Dní obce PREDAJNÁ v dňoch 3. - 5. 8. 2018


23.7.2018
[15:30]
S N P - regionálne oslavy - Krpačovo 18. 8. 2017 | ŽIVOT OBCE |
Regionálne oslavy 74. výročia SNP - Krpačovo 18. 8. 2018 ...


20.7.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o NFP - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov - Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ v Predajnej


15.7.2018
[14:22]
Foto MDD 3. 6. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Veselé zábery MDD v Predajnej, ktoré sa pre počasie uskutočnilo v telecvični ZŠ s MŠ ...


13.7.2018
[10:22]
FOTO Okrsková súťaž hasičov 2018 | ŽIVOT OBCE |
Fotografie súťaže hasičov o Putovný pohár starostov okrsku Jasenie-Predajná-Nemecká-Dolná-Lehota-Ráztoka 26. 5. 2018


11.7.2018
[8:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 13. 7. - 1. 8. 2018 | INFOSERVIS |
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová.


10.7.2018
[11:10]
OZNAM - Zber nebezpečného odpadu - 18. 7. 2018 | INFOSERVIS |
18. 7. 2018 prebehne v obci Predajná zber nebezpečného odpadu. Patria sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žieraviny, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre


10.7.2018
[10:22]
Foto ZPOZ - Deň matiek 13. 5. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Deti ŠK pripravili pre mamičky pestrý program: príhovor, básne, prózu, hru na flaute, pesničky s bábikami, tanec. Všetci odchádzali s príjemnými myšlienkami na svoje mamy


9.7.2018
[14:22]
Foto ZPOZu - Svadba Rosenbergerovci 28. 4. 2018 | MÉDIÁ |
Foto svadobného aktu novomanželov Timea a Dušan Rosenbergerovci na OcÚ v Predajnej


6.7.2018
[8:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy BREZNO - PODBREZOVÁ a späť: 9. - 13. 7. 2018 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BREZNO - PODBREZOVÁ a späť, v dňoch 9. - 13. 7. 2018 /ŽSR - výlukové práce/


4.7.2018
[14:22]
GRILL PARTY - 21. 7. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Kulinárska súťaž družstiev v grilovaní, hostinec "U JARA" od 14.00 hod., + ľudová veselica, hrá skupina HOREC ...


1.7.2018
[11:10]
VÝZVA - ČISTENIE KOMÍNOV | INFOSERVIS |
Dostali ste do schránok ponuku od kominárskej firmy na čistenie komínov, preto Vám odporúčame využiť ju. Preventívna protipožiarna skupina obce bude v mesiacoch august – november vykonávať kontroly rodinných domov, pri ktorých ste povinní sa preukázať dokladom o čistení komína. Potvrdenie si vyžaduje aj komerčná poisťovňa v prípade požiaru nehnuteľnosti ak ju máte poistenú.


29.6.2018
[8:22]
👉 UPOZORNENIE - OR PZ BR - Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby | INFOSERVIS |
Dieťa v aute osamote - bez dozoru dospelej osoby - trestný čin opustenie dieťaťa


28.6.2018
[8:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy BREZNO - PODBREZOVÁ a späť: 2. - 4. a 6. 7. 2018 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BREZNO - PODBREZOVÁ a späť, v dňoch 2. - 4. a 6. 7. 2018 /ŽSR - výlukové práce/


25.6.2018
[10:22]
Foto ZPOZu - Prijatie jubilantov 24. 3. 2018 | MÉDIÁ |
Fotogaléria z podujatí ZPOZU z Prijatia jubilantov starostkou obce Predajná


21.6.2018
[11:40]
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov | INFOSERVIS |
OZNAM - SPP - spoplatnené revízie odberných plynových zariadení - prípady zavádzania obyvateľov ...


20.6.2018
[11:40]
OZNÁMENIE - výsledok petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky MŠ v Predajnej na 4 týždne počas letných prázdnin | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE o výsledku vybavenia petície č. 1/2018 - Za predĺženie prevádzky Materskej školy v Predajnej na štyri týždne počas letných prázdnin. ...


19.6.2018
[10:22]
Protipovodňový vozík je už aj u nás | OBEC |
14. 6. 2018 o 15.00, Nám. Slobody BB - odovzdávanie protipovodňových vozíkov niekoľkým desiatkam obcí BBSK, včetne Predajnej ...


19.6.2018
[10:10]
Hasičský zásah, nahlásiť POŽIAR, pomoc hasičov | INFOSERVIS |
Zoznam odborne spôsobilých osôb na hasičský zásah u ktorých môžete nahlásiť požiar, alebo žiadať pomoc hasičov : »»»


12.6.2018
[10:00]
Memoriál Petra Roštára - 16. 6. | ŽIVOT OBCE |
3. ročník volejbalového turnaja amatérskych MIX tímov v areáli ZŠ MŠ Predajná, otvorenie 9:30 ...


4.6.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný - Komunitné centrum Predajná | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na Komunitné centrum Predajná


4.6.2018
[8:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - NEORDINUJE od 11. 6. - 23. 6. 2018 | INFOSERVIS |
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová.


14.5.2018
[10:22]
TURÍČNA VESELICA - 19. 5. | ŽIVOT OBCE |
DHZ v Predajnej a pohostinstvá "RELAX" a "u JARA" Vás pozývajú na veslicu na námesti J. Pejku od 19.00


14.5.2018
[10:00]
Deň Svätého Floriána - 26. 5. | ŽIVOT OBCE |
Prídte povzbudiť svojich hasičov v okrskovej hasičskej pohárovej súťaži "O putovný pohár starostov" na ihrisku v Predajnej od 10.00


14.5.2018
[8:22]
ŠKAREDÉ KÁČATKO - 3. 6. | ŽIVOT OBCE |
Pozývame deti osláviť MDD a zabaviť sa pri divadielku od 14,00 hod. na námestí v Predajnej


9.5.2018
[10:22]
DEŇ MATIEK - 13. 5. | ŽIVOT OBCE |
Pozývame všetky mamičky, staré a prastaré mamičky dňa 13.5.2018 t.j. v nedeľu o 16,00 hod. do spoločenského domu, na


18.4.2018
[10:22]
👉 ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o povolení zmeny v užívaní časti stavby “Garáže" na „Dielňa“ (Martin Schuster)


18.4.2018
[10:22]
FOTO Vynášanie Moreny 2018 | ŽIVOT OBCE |
Fotografie z VYNÁŠANIA MORENY, ktorú zorganizovala JDS so ZŠ a MŠ Predajná, dňa 28. marca 2018 v Predajnej


18.4.2018
[7:22]
FOTO Pietny akt k 73. výročiu oslobodenia obce Predajná | MÉDIÁ |
Fotografie - Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce, dňa 21. 03. 2018 v Predajnej


11.4.2018
[10:22]
🍀 ROZHODNUTIE o pridelení finančného príspevoku z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky | INFOSERVIS |
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na zateplenie Materskej škôlky


9.4.2018
[10:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD a späť v dňoch 10. - 13. apríla 2018 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD a späť v dňoch 10. - 13. apríla 2018 [utorok-piatok] /ŽSR - výlukové práce/


27.3.2018
[9:30]
Veľká noc 2018 so ŽELEZNIČKOU ČHZ | INFOSERVIS |
Pozvánka na VEĽKÚ NOC so železničkou ČHZ, vláčik štaruje sezónu od 30.3. od 9.00 - 16.30 - tešíme sa NA ŠIBAČKU ...


27.3.2018
[7:30]
Otvorenie reštaurácie ČHZ - LAMPÁRNE | INFOSERVIS |
Pozvánka na otvorenie staničnej reštaurácie ČHZ - LAMPÁRNE, 1. 4. od 10.00 -15.00 - tešíme sa na Vás ...


26.3.2018
[10:22]
Privítajme spolu jar - 28. 3. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Privítajme spolu jar na Námestí Juraja Pejku v Predajnej 28. 3. 2018 o 15.00 hod. vynášaním Moreny ...


19.3.2018
[14:00]
JÁNOŠÍK podľa Jozefa - 8. 4. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na kočovné divadlo z Medzibrodu, trpkú komédiu Jozefa Mokoša, 8. 4. 2018 o 17.00 v Spoločenskom dome


15.3.2018
[11:10]
OZNAM - MUDr. Peter Zlevský - DOVOLENKA - neordinuje od 12. 4. - 28. 4. 2018 | INFOSERVIS |
zastupovať bude MUDr. Eva Zlevská na OZS Podbrezová.


14.3.2018
[8:22]
👉 OZNAM - Výluka osobnej železničnej dopravy BREZNO - PODBREZOVÁ a späť - 23. 3. 2018 | INFOSERVIS |
Vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi železničnými stanicami BREZNO - PODBREZOVÁ a späť, od 9.55 - 13.40, v dňoch 23. marca 2018 /ŽSR - výlukové práce/


26.2.2018
[16:22]
Family restaurant "U VAŠINOV" | OBEC |
Reštaurácia "U VAŠINOV" Predajná ponúka aj ROZVOZ PIZZE, KEBAP, MINUTKY, MENU + nápoje + posedenia + kary + oslavy ...


20.2.2018
[14:00]
FOTO Predajniansky obecný bál 2018 - 9. 02. | ŽIVOT OBCE |
V duchu dobrej zábavy sa hostia bavili až do skorých ranných hodín: 18. roč. Obecného bálu


17.2.2018
[10:00]
PREDAJNIANSKY OBECNÝ BÁL - 9. 2. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Starostka obce a KV komisia Vás pozýva na PREDAJNIANSKY OBECNÝ BÁL, dňa 9. februára 2018 o 19.00 hod.,


16.2.2018
[14:00]
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVANÍM BASY - 13. 2. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame Vás na Fašiangovú zábavu s pochovaním basy, 13. 2., o 17.00,


15.2.2018
[14:00]
FOTO Detský fašiangový karneval - 03. 02. | ŽIVOT OBCE |
Veselé zábery detí v maskách z Detského fašiangového karnevalu 2018 v Predajnej


7.2.2018
[11:10]
MUDr. Ľubica Jurigová - detská ambulancia je PRESŤAHOVANÁ od 6. 2. 2018 | INFOSERVIS |
zo ZŠ v Podbrezovej do nových priestorov v Dome služieb – vedľa obecného úradu na Sládkovičovej ulici. Jedná sa o priestory bývalej ambulancie MUDr. Pavlove a MUDr. Auxtovej.


21.1.2018
[8:00]
Detský fašiangový karneval - 3. 2. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame všetky deti a rodičov na DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, dňa 3. februára 2018 o 15.00 hod. v


16.1.2018
[11:40]
OZNÁMENIE správy daní na rok 2018 | INFOSERVIS |
OZNÁMENIE občanom, ktorí v r. 2017 ziskali nehnuteľnosť, ... priihlásiť/odhlásiť psy, ... poplatok za KO v r. 2018 je 22,00 €, úľava si môžete požiadať ...


3.1.2018
[10:10]
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov | SAMOSPRÁVA |
OZNÁMENIE - Zmena sadzby správnych poplatkov od 1. 1. 2018 ...


1.1.2018
[14:22]
"S brokovnicou na manžela" - 7. 1. 2018 | ŽIVOT OBCE |
Pozývame všetkých na vystúpenie divadla z Medzibrodu, bláznivú komédiu o manželských starostiach 7.1. o 16.00 v spoločenskom dome Predajná ...

O obci Panoráma obce Kontakty Mapa obce