Obec PREDAJNÁ - Obecný úrad
vyhľadávanie 

Obecný úrad


Obecný úrad
Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Funkcie obecného úradu:
 • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
 • Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu


  Kontaktné údaje:

  Oficiálny názov : Obecný úrad obce Predajná
  Adresa: Námestie Juraja Pejku 67 PSČ 976 63
  Telefón/ fax : 048/ 6192 119
  Email: obecpredajna@gmail.com
  www. https://www.obecpredajna.sk
  IČO: 00313751


  😷 Úradné hodiny obecného úradu obce Predajná v krízovom režime :
  😷 Obec Predajná na základe opatreni vydaných Ústredným krízovým štábom SR a Rozhodnutia hlavného hygienika SR

  Upravuje úradné hodiny Obecného úradu obce Predajná nasledovne:

  Pondelok: 9.00 -11.00 hod.
  Utorok: nestránkový deň- zatvorené
  Streda:
  9.00 -11.00 hod od 14.00 -16.00 hod
  Štvrtok: nestránkový deň- zatvorené
  Piatok:
  9.00 - 11.00 hod

  Žiadame každého, aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil obecný úrad a pokúsil sa svoje záležitosti si vybaviť telefonicky prípadne elektronickou formou

  😷 Žiadame občanov, aby pri vstupe na obecný úrad použili ochranné rúško alebo inú ochranu úst a nosa.

  😷 BUĎME PROSÍM K SEBE ZODPOVEDNÍ A TOLERANTNÍ, ABY SME MINIMALIZOVALI MOŽNÝ PRENOS VÍRUSU.  Úradné hodiny obecného úradu obce Predajná - štandardné - NEPLATIA v krízovom režime :

  Pondelok - 7:30 – 15:30

  Utorok – 7:30 – 15:30

  Streda – 7:30 – 16:30

  Štvrtok – 7:30 – 15:30

  Piatok – 7:30 – 12:00

Ďalšie foto

Predajna - obecny_urad_02 Predajna - obecny_urad_03 Predajna - obecny_urad_05 Predajna - obecny_urad_06