Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

32. zasadnutie OZ PREDAJNÁ

Táto udalosť sa skončila

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v roku 2022 v nasledujúcich termínoch:27. 01. 2022 – ! ZMENA termínu na 24. 02. 2022 – (OZ zrušené z dôvodu ospravedlnenia neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.)
30. 03. 2022 – ! ZMENA termínu na 17. 03. 2022
26. 05. 2022
30. 06. 2022
22. 09. 2022
10. 11. 2022
15. 12. 2022
Dňom konania zasadnutia OZ je : štvrtok

Začiatok zasadnutia OZ : 17.00 hod. (letné mesiace) / 16.00 hod. (zimné mesiace)
Zasadnutie je v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ Predajná dňa 15. 12. 2021
uznesením č. 263/2021.

Skip to content