Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES)

Táto udalosť sa skončila

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES), ktoré v tomto roku vykonajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až 69 rokov vo vybraných domácnostiach. Jeho cieľom je získať informácie o celoživotnom vzdelávaní v rámci obyvateľov Európskej únie. Výsledky zo štatistického zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Zároveň aj porovnanie a analýzu stavu vo vzdelávaní populácie na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 292 obcí, medzi nimi aj naša Obec Predajná. Do zisťovania je zaradených 5000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.
V tomto období budú vybrané domácnosti v našej obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese http://www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 048/4323 287.
Štatistický úrad SR

Skip to content