Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekt trvalé dopravné značenie (rok 2017)

Projekt realizovaný formou dotácie zo ŠR

Výška poskytnutej dotácie: 8 000 EUR
Spoluúčasť obce: 5 859,22 EUR

Projekt bol realizovaný v celej obci po uliciach od 7.11.2017 do 10.11.2017 (montovanie trvalé dopravné značenie).
Obec tento projekt realizuje s prostriedkov Ministerstva financií SR ,ktoré získalo formou dotácie a z obecného rozpočtu .

Projekt bol vypracovaný autorizovanym projektantom a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Brezne a Okresným úradom Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií . Zároveň bol obstaraný verejnou obchodnou súťažou ako zákazk a s nízkou hodnotou§117 zák.č.343/2015 o verejnom obstarávaní.
Dopravné značenie bude slúžiť na vizuálne usmerňovanie vozidiel a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách a na zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.


Skip to content