Obec PREDAJNÁ - Komunitné centrum Predajná
vyhľadávanie 
Domáca stránka

Komunitné centrum Predajná

Komunitné centrum Predajná
   Adresa: ul. Bečov 96/6, 976 63 Predajná

   KONTAKT na komunitné centrum:
   mobil: 📞 0908 105 450
   mail: kcpredajna@gmail.com
   Pracovník KC obce Predajná:
   Mgr. Ingrid Horváthová

Deň otvorených dverí, sa uskutočnil dňa 20.10. 2021 od 17:00 do 19:00 (18:30) v priestoroch komunitného centra – ulica Bečov. Oboznámenie s priestormi komunitného centra, možnosťami jeho využitia a tvorivé a pohybové aktivity s pracovníčkami komunitného centra a dobrovoľníčkami z našej obce.


Čo to vlastne komunitné centrum je, čo je jeho cieľom a pre koho je dostupné?

Komunitné centrum je sociálnou službou, ktorá reaguje na aktuálne a dlhodobé potreby občanov v obci. Zameriava sa na sociálne poradenstvo, podporu pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, podporu mládeže pri výbere povolania alebo aj podporu pri prechode zo školy do života. Náplňou činností komunitného centra sú tiež preventívne činnosti zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivých životných situácií a vykonávanie záujmových činností formou krúžkov, jednorazových voľnočasových aktivít zameraných na osvojenie si zmysluplného trávenia voľného času. Komunitné centrum môžu využívať deti, mládež, mladí dospelí, rodiny s deťmi aj seniori. Komunitné centrum je priestor na stretávanie sa a realizáciu spoločných aktivít pre VÁS a s VAMI.

Tešíme sa na Vaše využívanie služieb komunitné centra.


Komunitné centrum Predajná


Prevádzkové hodiny:
Párny týždeň:

Pondelok: 16:00 – 19:30

Utorok: 16:00 – 19:30

Streda: 16:00 – 19:30

Štvrtok: zatvorené

Piatok: 16:00 – 19:30

Sobota: zatvorené (otvorené po dohode)

Nedeľa: zatvorené

Nepárny týždeň:

Pondelok: 16:00 – 19:30

Utorok: 16:00 – 19:30

Streda 16:00 – 19:30

Štvrtok: zatvorené

Piatok: zatvorené (otvorené po dohode)

Sobota: zatvorené (otvorené po dohode)

Nedeľa: zatvoren
2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_001 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_002 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_003 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_004 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_005 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_006 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_007 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_008 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_009 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_010 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_011 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_012 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_013 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_014 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_015 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_016 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_017 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_018 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_019 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_020 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_021 2021-komunitne-centrum-pred-rekonstrukciou-Predajna_10-17_022 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_023 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_024 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_025 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_026 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_027 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_028 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_029 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_030 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_031 2021-komunitne-centrum-Predajna_10-17_032 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_001 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_002 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_003 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_004 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_005 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_006 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_007 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_008 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_009 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_010 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_011 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_012 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_013 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_014 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_015 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_016 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_017 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_018 2021-slavnostne-otvorenie-komunitneho-centra_10-17_019