Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Výlet do Banskej Štiavnice na Kalváriu - 16. 10. 2019
Banská Štiavnica - Kalvária je sprítomňovanie udalostí Ježišovho umučenia prostriedkami výtvarného umenia – maľbami, sochami, reliéfmi a podobne, ktoré veriacim pomáha precítiť obsah a vieroučný význam jednotlivých zastavení Krížovej cesty. „ Našu Krížovú cestu „ viedla Zdenka Peťková. Všetci účastníci Kalváriu úspešne aj fyzicky zvládli / boli s nami aj seniori z Podbrezovej /. Absolvovať náročnú trasu podporilo príjemné jesenné počasie s neuveriteľnou krásou farieb listov stromov, ktoré lemovali cestu výstupu až ku cieľu, ktorým bol Horný kostol. Unavení, ale šťastní pútnici zišli do mesta na Námestie Svätej trojice, ....

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ