Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Baberová
Posedenie a guľáš na strelnici Šimáň - 12. 7. 2018
Členovia ZO JDS Predajná sa už tradične stretávajú raz do roka na Strelnici Šimáň. Je to akcia pre starých rodičov a vnúčatá, preto ju pod názvom „Opekačka na strelnici“ organizuje výbor ZO prvý prázdninový mesiac.
Tohto roku to bolo už siedmy krát. Stretli sme sa 12. 7. 2018 nie na opekačke, ale náš člen pán Vojtech Kuracina pripravil pre všetkých zúčastnených vynikajúci guľáš.

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ