Autori fotografií: obecný archív, Mgr. Ján Kuracina, Pavel Beraxa, Miroslav Lehoczký st., ZO JDS Predajná - Ing. Mária Boberová
27. 04. 2017 - ZPOZ Krajská prehliadka obcí v Predajnej - Z LÁSKY K DOMOVINE
Z LÁSKY K DOMOVINE - Krajská prehliadka ZPOZ v Predajnej 27. apríla sa v priestoroch obradnej siene Obecného úradu uskutočnil XXV. ročník krajskej prehliadky Združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v SR, ktorú usporiadala Krajská rada Z ZPOZ a obec Predajná Tohtoročná prehliadka pod názvom „Z lásky k domovine“ bola zameraná na občianske obrady, rodinné, spoločenské, spomienkové, zvykoslovné slávnosti a slávnosti samospráv. V prehliadke vystúpili kolektívy z obcí: Badín (udelenie ceny starostu), Ráztoka (Príhovor starostky pri prvom zasadnutí OZ), Tomášovce (Mesiac úcty k starším - prijatie jubilantov), Rimavská Baňa (Deň mobce - výročie prvej písomnej zmienky io obci), Cinobaňa (Ocenenie významnej osobnosti obce), Mýto pod Ďumbierom (Ocenenie občanov pri 400. výročí prvej písomnej zmienky o obci) a mesta Brezno (Prijatie ZPOZárov regiónu Trenčín pri výmene skúseností). Súčasťou programu bola aj metodická pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov a slávností.

Poznámka: Nastavte kurzor myši nad obrázok pre zobrazenie krátkeho popisu. Kliknite na obrázok pre zobrazenie veľkej fotografie.
Note: Move your mouse cursor over thumbnails to see short description. Click the thumbnail to see large photo.
Návrat / Back
Copyright © Obecný úrad PREDAJNÁ