Obec PREDAJNÁ - Starosta
vyhľadávanie 

Starosta

Ing. Tatiana Čontofalská , starostka obce
stav: vydatá, 3 dospelé deti
vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra – fakulta prevádzky a ekonomiky

Vo funkcii starostky obce od roku 1998

Kontakt:
e- mail: obecpredajna@stonline.sk , contofalska@stonline.sk
telefón: 048/6192 345 , 6192 119
mobil: 0905 984 229

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • Zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • Vykonáva obecnú samosprávu
 • Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom


  Ďalšie foto

  2017_Starostka-u-PrezidentaSR_001 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_002 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_004 2017_Starostka-u-PrezidentaSR_005

  MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

  NOVINKY Z PREDAJNEJ

  Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 ... [čítaj viac]
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 ... [čítaj viac]
  Voľby do Európskeho parlamentu 2019
  Eurovoľby 2019
  [05/19/2019]
  Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ... [čítaj viac]
  Mlynský majáles 25. 5. 2019
  Mlynský majáles
  [05/18/2019]
  Vodný mlyn v Predajnej Vás srdečne pozýva na oslavu zakutia nového mlynského kameňa [čítaj viac]
  Jazda veteránov SK ROUTE 66
  Jazda veteránov 2019
  [05/17/2019]
  - ZVOLEN - SLIAČ - PREDAJNÁ - LOPEJ - VALASKÁ - CHRAMOŠSKÝ VIADUKT - kúpalisko VRBOV, 25. 5. 2019, o 10.45 v Predajnej [čítaj viac]
  Turíčna GRILL PARTY - 8. 6. 2019
  Turíčna GRILL PARTY
  [05/17/2019]
  Kulinárska súťaž v grilovaní na námestí v Predajnej, od 14.30 hod., + zábava, hrá skupina HOREC ... [čítaj viac]
  Pozývame deti, rodičov osláviť MDD, dňa 1. júna o 14,00 hod. na námestie J. Pejku [čítaj viac]