Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Príroda

!!! 🧸 UPOZORNENIE na výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO v intraviláne obce PREDAJNÁ !!!

Upozorňujeme občanov, aby boli ostražití nakoľko sa v intraviláne obce pod Kalváriou a v priestoroch medzi Domom smútku a Jasenianskym potokom pohyboval dňa 6.5.2024 vo večerných hodinách medveď hnedý .


V prípade spozorovania pohybu medveďa hnedého v intraviláne obce volajte tiesňovú linku 158 alebo 112.


Bližšie informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webovej stránke https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.


⚠️🧸 VYHLÁSENIE mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia vydal dňa 22. marca 2024 príkaz prednostu okresného úradu č. 2/2024 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí. Mimoriadna situácia je vyhlásená od polnoci 22. marca 2024 na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom.

V zmysle uvedeného príkazu Vás upozorňujeme na možný prípadný výskyt medveďa hnedého v intraviláne obce.

V prípade spozorovania pohybu medveďa v našom katastrálnom území (to znamená v obci, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158 alebo 112.

Bližšie informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú uverejnené na webovej stránke https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.Príkaz prednostu Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2024 o výhlasení mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí


⚠️ PRÍKAZ prednostu OUBB č. 3/2024 o vyhlásení mimoriadnej situácie z dôvodu pohromy premnoženia lykožrútov

Mimoriadna situácia vyhlásená 22. 4. 2024 o 00:00 hod. na území okresu Brezno, Revúca, Detva.Skip to content