Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Top

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Predajná 2023

👉 Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) a platenia poplatku za KO v roku 2023 (6. 03. 2024)

👉 Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov v obci Predajná za rok 2023 (6. 03. 2024)
Obec Predajná v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia KO za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia KO  je za rok 2023 vo výške 47,05 %. Úroveň  vytriedenia KO bola vypočítaná  v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov určená v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1. 3. 2024 – 28. 2. 2025 je 18,00 EUR/tonu.
Obec Predajná vyprodukovala v roku 2023:  455,925 ton KO, z toho:- 161,20  ton zmesového KO, vyseparovalo sa 214,52 ton odpadu
(r. 2022: – 563,881 ton KO, z toho: – 180,52  ton zmesového KO,  vyseparovalo sa 278,10 ton odpadu)

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Váže spoluobčania:

V zmysle zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa platného VZN č. 7/2023 Vám ozna1nujeme, že ak ste v katastrálnom území obce Predajná v roku 2023 nadobudli ti·kúpili, ale aj predali nehnuteľnosť ste povinný do 31.01.2024 podať na obci Predajná daňové priznanie.

Ak ste nadobudli psa, ktorý je starší ako 90 dní prípadne už psa nemáte aj tieto skutočnosti ste povinný nahlásiť do 31.01.2024.

Tlačivo na daňové priznanie je možné stiahnuť aj na webovej stránke obce Predajná v časti: Ako vybavíte -správa daní a poplatkov. Zároveň sa tam nachádza aj návod na jeho vyplnenie.

Ak ste sa v roku 2023 nezdržiavali v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní je možné si za komunálne odpady uplatniť úľavy a to (študenti, občanía pracujúci v zahraničí, alebo občanía pracujúci mimo trvalého bydliska). Je však nutné, mať vyplnené potrebné doklady (čestné prehlásenie, potvrdeníe od zamestnávateľa alebo potvrdenie o návšteve školy) a dornčiť ich na obecný úrad v Predajná do 31.01.2024.

Daňové priznanía , ako aj potrebné doklady k úľave je možné aj vhodiť do poštovej schránky na Obecnom úrade v Predajnej, prípadne poslať poštou, alebo e-mailom na obecpredajna@gmail.sk. Ak nám doklady donesiete po tomto dátume bude ťažké zmeny prepočítať . Potvrdenía na úľavy je potrebné doniesť každý rok znova.

Na základe tohto oznámenia vás upozorňujeme, že nepodanie daňového priznania môže byť pokutované v zmysle zákona!

🏥 Upozornenie pre občanov –  NÁKAZA kliešťovej encefalitídy v okrese Brezno

RÚVZ  Banská Bystrica  upozorňuje –  v okresoch BB a BR evidujeme nárast alimentárnych nákaz kliešťovej encefalitídy vrátane epidémií. Išlo o konzumáciu mliečnych výrobkov zo salašov: – Podbrezová, – Valaská, – Mýto pod Ďumbierom.

Niektorí pacienti prichádzajú k VLD už v prvej fáze s nešpecifickými príznakmi (viróza). Chceme vás poprosiť, aby ste na danú diagnózu v rámci dif dg mysleli nielen po konzumácii rizikových výrobkov, ale aj po zaklieštení nakoľko Banskobystrický kraj spolu so Žilinským krajom patrí k najrizikovejším. 

S pozdravom

MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Odbor epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: +421 905 740 583 

MUDr. Roman Gál  upozorňuje:

Pacienti by nemali konzumoval nepasterizované mliečne výrobky, kedže hrozí vysoké riziko nákazy.

S pozdravom

MUDr. Roman Gál, t.č. 048/419 3558
U-zdrav všeobecná ambulancia
Sládkovičova 77/8, 976 81  Podbrezová


Skip to content