Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Značka: modernizacia ucebni2019

Projekt Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ Predajná (rok 2019)

V rámci realizácie projektu, ktorý prebiehal v čase od 03/2019 do 08/2020 boli v základnej škole realizované nevyhnutné stavebno-technické úpravy odborných tried (jazyková, učebňa informatiky, biologicko-chemická učebňa a polytechnická učebňa) a boli obstarané kompletné didaktické/učebné pomôcky.
Projekt umožnil komplexné inovovanie a zefektívnenie obsahu a metód výučby v základnej škole s dôrazom na skvalitnenie výstupov vzdelávania. Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov základnej školy, ktorí budú schopní pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v ďalšom štúdiu.
Realizácia projektu bola financovaná z Integrovaného operačného programu, v rámci ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytlo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 151 734,93 EUR.

Modernizácia odborných učební a vybavenia ZŠ s MŠ Predajná

Fotogaléria zo slávnostného odovzdania učební


Skip to content