Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Značka: rekonstrukcia namestia

Projekt rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku (rok 2012)

Názov projektu: Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku
Operačný program: Regionálny operačný program ,Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel

Spolufinancovaný z Europskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Cieľ projektu:

  • Cestou investovania do hmotnej infraštruktúry v centre obce zvýšiť jej atraktivitu a zvýšiť bezpečnosť ľudí na námestí
  • Revitalizáciou námestia obce dosiahnuť vznik dôstojného mnohoúčelového centra obce  

Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.
Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci a bude mať pozitívny vplyv  aj na spoločenský a kultúrny život v obci.
Predmetom projektu je rekonštrukcia verejných priestranstiev.

Rekonštrukciou spevnenej plochy v centrálnej zone  námestia  vznikne viacúčelový priestor na organizovanie kulturno-spoločenských podujatí.

Celkovou obnovou prvkou verejnej zelene  s predmetmi drobnej architektúry v parkoch (lavičky, smetné koše)  a autobusových zastávkach vzniknú oddychové zony  vhodné pre matky s detmi, ale aj pre cestujúcich.

Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa vyrieši problém výškového zosúladenia plôch na námestí, vylepší sa pohyb a bezpečnosť  chodcov na námestí.

Rekonštrukciou verejného osvetlenia a doplnením svietidiel sa zvýši, bezpečnosť chodcov na námestí  najmä vo večerných hodinách.

Projekt aktívne rieši aj problém pohybu vozíčkarov a imobilných občanov,pretože všetky vybudované chodníky a rekonštruované spevnené plochy budú realizované zásadne bezbarierovo.

Projekt je v súlade s územným plánom obce  ,s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC BBSK a Mikroregionu Chopok –Juh.

Celková cena za dielo s DPH : 619 557,60 Eur
Rekonštrukcia námestia bola ukončená v auguste 2012

http://interval.cz/clanek.asp?article=3411

Fotogaléria z rekonštrukcie


Skip to content