Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti

Váže spoluobčania:

V zmysle zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa platného VZN č. 7/2023 Vám ozna1nujeme, že ak ste v katastrálnom území obce Predajná v roku 2023 nadobudli ti·kúpili, ale aj predali nehnuteľnosť ste povinný do 31.01.2024 podať na obci Predajná daňové priznanie.

Ak ste nadobudli psa, ktorý je starší ako 90 dní prípadne už psa nemáte aj tieto skutočnosti ste povinný nahlásiť do 31.01.2024.

Tlačivo na daňové priznanie je možné stiahnuť aj na webovej stránke obce Predajná v časti: Ako vybavíte -správa daní a poplatkov. Zároveň sa tam nachádza aj návod na jeho vyplnenie.

Ak ste sa v roku 2023 nezdržiavali v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dní je možné si za komunálne odpady uplatniť úľavy a to (študenti, občanía pracujúci v zahraničí, alebo občanía pracujúci mimo trvalého bydliska). Je však nutné, mať vyplnené potrebné doklady (čestné prehlásenie, potvrdeníe od zamestnávateľa alebo potvrdenie o návšteve školy) a dornčiť ich na obecný úrad v Predajná do 31.01.2024.

Daňové priznanía , ako aj potrebné doklady k úľave je možné aj vhodiť do poštovej schránky na Obecnom úrade v Predajnej, prípadne poslať poštou, alebo e-mailom na obecpredajna@gmail.sk. Ak nám doklady donesiete po tomto dátume bude ťažké zmeny prepočítať . Potvrdenía na úľavy je potrebné doniesť každý rok znova.

Na základe tohto oznámenia vás upozorňujeme, že nepodanie daňového priznania môže byť pokutované v zmysle zákona!

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí stavebného konania : Obec Nemecká ,,SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom“

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE SÚ o umiestnení stavby „SO 03 Odstavné plochy pre kultúrny dom v Nemeckej“

OZNAM – ambulancia MUDr. Gál zatvorená od 4. – 21. 12. 2023 /plánovaná dovolenka/

V decembri od 4. 12. 2023 – 21. 12. 2023 bude ambulancia Dr. Gála zatvorená.

Prosíme preto všetkých pacientov, ktorí potrebujú predpísať pravidelné užívané lieky pripadne majú iné požiadavky aby nás kontaktovali v pracovné dni telefonicky po 12 hodine.

Ďakujeme
Gál, Skalošová

MUDr. Roman Gál, t.č. 048/419 3558
U-zdrav všeobecná ambulancia
Sládkovičova 77/8, 976 81  Podbrezová

Skip to content