Obec PREDAJNÁ - ROK 2011
vyhľadávanie 
MAPOVÝ PORTÁL Geosence

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Silvester 2018
Silvester 2018
[12/20/2018]
Pozývame Všetkých občanov Predajnej na uvítanie NOVÉHO ROKU 2019 na námestí J. Pejku [čítaj viac]
ZÁPISNICA o vyhodnotení ponúk KOMUNITNÉ CENTRUM v obci Predajná ... [čítaj viac]
Pozývame Vás na slávnosť TROCH KRÁĽOV s vystúpením Chlapov z Dolnej Lehoty, o 16,00 hod. do spoločenského domu [čítaj viac]
ROZHODNUTIE o schválení žiadosti o nenávratný finančný na opatrovateľskú službu 12. 12. 2018[čítaj viac]
Dňa 19. 12. 2018 (STREDA) v raňajších hodinách sa uskutoční v obci ZBER PLASTOV [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej – stavebná časť" ... [čítaj viac]
OZNAM - vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky POVINNOSŤ zabezpečiť TRVALÉ OZNAČENIE PSOV ... [čítaj viac]