Obec PREDAJNÁ - Preteky v biatlone 2011
vyhľadávanie 

Preteky v biatlone 2011
Preteky v biatlone 2011
Klub BIATLONU Predajná
Podhrádok 379, 976 63 Predajná

Verejné preteky
Strelecký štvorboj, malokalibrovka, pištoľ, samopal, brokovnica
Predajná strelnica Šimáň 29.05.2011.

Disciplíny:

Streľba z ľubovolnej malokalibrovky 50 metrov 9:00 hod
Nastreľ 10 minút + 2x5 rán ľah + 2x5 rán stoj

Streľba z ľubovolného pištoľa 50 metrov 10:00 hod
Nastreľ 10 minút + 10 rán

Streľba zo samopalu jednotlivé rany 50 metrov 11:00 hod
Nastreľ 10 minút + 10 rán s stoji

Streľba z brokovej zbrane 12:00 hod
10 asfaltových holubov – maximálne 20 nábojov (dvojstrely)

Štartovné 6 €

Prihlášky: do 27.05.2011. po tomto termíne i v deň pretekov je možné sa prihlásiť, štartovné
8 €. Prihláška zaslať na adresu Marian Kazár, Podhrádok 379, 976 63 Predajná, kazár@zelpo.sk, mobil: 0905 756646

Hodnotenie: každá disciplína bude hodnotená samostatne a hodnotiť sa bude i celkové poradia - štvorboj.

Ceny: prvý traja pretekári budú ocenený diplomom a vecnou cenou

Občerstvenie: Každý štartujúci dostane 1 porciu guláš

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Marian Kazár
Rozhodcovia: Miro Medveď
Milan Lupták
Ľubomír Pančík
Mirko Oberhauzer
Marek Bereš
Ján BerešNOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNAM - KORONAVÍRUS - obec pre občanov nad 65 rokov, slabých, osamelých, imobilných, odkázaných na pomoc druhých a občanov v karanténe vykonáva nákupy a dovoz potravín, drogérie a donášku liekov ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE KONANIA - Výrub drevín - 02. 04. 2020 - Anna Čunderlíková, Ján Demeter | 09. 04. 2020 - Milan Kňazovický - Súhlas ... [čítaj viac]
OZNAM - KORONAVÍRUS - obec šije rúška pre občanov ... [čítaj viac]
OZNAM - KORONAVÍRUS - ORPZ BR - úprava stránkových hodín do 23. 3. 2020 (od 8.00 - 11.00) ... [čítaj viac]
OZNAM - KORONAVÍRUS - súhrn opatrení starostky obce Predajna na území obce Predajná v súvislosti so zamedzním šírenia koronovírusu ... [čítaj viac]
OZNAM - KORONAVÍRUS - SAD Zvolen - režim školských prázdnin od 15. 3. 2020 ... [čítaj viac]
OZNAMENIE - KORONAVÍRUS - prerušenie vyučovania ZŠ s MŠ Predajná od 16. 3. - 27. 3. 2020 ... [čítaj viac]