Obec PREDAJNÁ - Dni obce PREDAJNÁ 2014
vyhľadávanie 

Dni obce PREDAJNÁ 2014

DNI OBCE PREDAJNÁ 2014
1. - 3. august 2014

Dni_obce_Predajna_2014.pdf
Fotogaleria z Dni obce 2012

2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_002 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_003 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_004 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_007 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_008 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_009 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_010 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_012 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_013 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_014 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_015 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_017 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_018 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_019 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_020 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_021 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_022 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_023 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_024 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_025

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

OZNÁMENIE - PREROKOVANIA návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 ... [čítaj viac]
Nahliadnite na NÁVRH územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Predajná, zmena a doplnok č. 3 - Máj 2019 [čítaj viac]
- modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]