Obec PREDAJNÁ - Dni obce PREDAJNÁ 2014
vyhľadávanie 

Dni obce PREDAJNÁ 2014

DNI OBCE PREDAJNÁ 2014
1. - 3. august 2014

Dni_obce_Predajna_2014.pdf
Fotogaleria z Dni obce 2012

2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_002 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_003 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_004 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_007 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_008 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_009 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_010 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_012 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_013 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_014 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_015 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_017 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_018 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_019 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_020 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_021 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_022 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_023 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_024 2014_08_Dni_obce_Predajna_gulas_025

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

UPOZORNENIE - pre vlastníkov nehnuteľností, psov a poplatníkov TKO ... [čítaj viac]
Návrh rozpočtu obce Predajná na rok 2020 - 2022 ... [čítaj viac]
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ... [čítaj viac]
UPOZORNENIE SSD - ochranné pásmo elektrického vedenie ... [čítaj viac]
Voľby NR SR 2020 - 29. 2.
Voľby do NR SR 2020
[11/05/2019]
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2020 do NR SR - VYHLÁSENIE VOLIEB predsedom NR SR ... [čítaj viac]
Starostivosť o komíny
Komíny - údržba
[10/22/2019]
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov + protipožiarna bezpečnosť, lehoty čistenia a vykonávania kontrol ... [čítaj viac]
Predajnianske zvesti 5/2019
Obecné noviny
[10/14/2019]
Dedina ako záhrada. Medzinárodný deň zvierat, kompostovanie a iné zvesti zo života obce, škôl, seniorov, turistov a ... v čísle 5/2019 zvestí [čítaj viac]