Obec PREDAJNÁ - KORONAVÍRUS
vyhľadávanie 

KORONAVÍRUS


9. 3.
2020
KORONAVÍRUS 😷Hide details for KoronavírusKoronavírus
Show details for Opatrenia obceOpatrenia obce
Show details for Výskyt COVID-19 v obciVýskyt COVID-19 v obci
Show details for Opatrenia štátu a iných subjektovOpatrenia štátu a iných subjektov
Show details for InfografikyInfografiky

Všetky aktuálne informácie nájdete stránke Úradu verejného zdravotníctva SR
😷


Koronavírus


Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Čo je COVID-19
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný
v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí
nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.
Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.

Príznaky ochorenia
 • horúčka
 • bolesť svalov
 • kašeľ
 • bolesť hlavy
 • sťažené dýchanie
 • únava

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka,
 • sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu
 • a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
  0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
  0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
  0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
  0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
  0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
  0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
  0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk