Obec PREDAJNÁ - Vyhlásenie o prístupnosti
vyhľadávanie 

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti
Informácia o webovom sídle:

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle obce Predajná. Toto webové sídlo (www.obecpredajna.sk) vlastní a obsahovo spravuje Obec Predajná.

Webové sídlo obce Predajná (www.obecpredajna.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, najma v častiach Povinne zverejňované dokumenty a Archív - povinne zverejňované dokumenty , ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto nedostatky v čo najkratšom čase odtráni.
Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: obecpredajna@gmail.comInternetová stránka bola spustená v marci 2009.