Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2022
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2022
28. 12.
2022
FOLKLÓRNE VIANOCE
28. decembra 2022 sa v obci MICHALOVÁ uskutočnilo podujatie FOLKLÓRNE KRESŤANSKÉ VIANOCE.
Bola to nesúťažná prehliadka, na ktorej sa predstavili spevácke skupiny základných organizácií seniorov okresu Brezno. Tématika prezentovala folklórne prejavy v živote ľudu vo Vianočnom období, s cieľom podporovať udržiavanie národopisného zamerania regiónu Horehronia.
Tejto peknej akcie sa zúčastnili aj členovia ZO JDS Predajná. Pani Rozália Fortiaková na úvod programu zarecitovala báseň nášho rodáka Jána Fekiača NOVOROČNÉ PROSBY. Ďalej už nasledovali piesne, scénky ,vinše, koledy, hudba, Betlehemci. Obdivovali sme aj krásu krojov, v ktorých sa zúčastnené obce prezentovali.
Toto veľmi pekné a pre nás nové podujatie v období „ medzi sviatkami “ pripravila ZO JDS Michalová v spolupráci s obcou Michalová.
Mária Boberová
Seniori Predajna - FOLKLÓRNE VIANOCE
Seniori Predajna - FOLKLÓRNE VIANOCE
6. 12.
2022
MiIKULÁŠSKE POSEDENIE SENIOROV PRI KAPUSTNICI
Výbor ZO JDS Predajná pripravil na 6. decembra 2022 Mikulášske posedenie seniorov pri kapustnici. Na úvod predsedníčka Ing. Mária Boberová privítala všetkých prítomných a hostí – riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Michaelu Vaníkovú a p. Mariána Kazára. V Spoločenskom dome zaznela vianočná pieseň Tichá noc, ktorú sme spoločne zaspievali. Po slávnostnom prípitku sme si pochutnali na výbornej kapustnici. Na stole nechýbali ani koláčiky od našich členiek. Zuzka Albertyová všetkým rozdala upečené vianočné oblátky a Vierka Pocklanová uháčkované vianočné snehové vločky. Pri dobrej hudbe sme si aj zaspievali a zatancovali.
Ďakujeme šéfkuchárom a všetkým, ktorí toto pekné posedenie pripravili.
Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - Mikulášske posedenie pri kapustnici
Seniori Predajna - Mikulášske posedenie pri kapustnici
Seniori Predajna - Mikulášske posedenie pri kapustnici
11. 11.
2022
ZVON MIERU - SPOMIENKA PADLÝCH VO VOJNE
11. novembra, tak ako každý rok sa obyvatelia Predajnej stretávajú na pietnej spomienke o 11 hod.11 min. pri pomníku na Námestí Juraja Pejku. Tohtoročné stretnutie uskutočnili seniori obce a uctili si tým Pamiatku padlých veteránov.
Mária Boberová
Seniori Predajna - ZVON MIERU - SPOMIENKA PADLÝCH VO VOJNE
8. 11.
2022
STRETNUTIE V KNIŽNICI
Dňa 8. novembra 2022 sa žiaci siedmeho ročníka zo Základnej školy v Predajnej, zúčastnili literárneho pásma venovaného básnikovi Jurajovi Pejkovi. Členky Jednoty dôchodcov Slovenska z Predajnej, predniesli diela a životopis Juraja Pejku. V závere odznela pieseň Predanské hodiny. Ďakujeme za krásne pripravenú akciu, ktorá priblížila význam a pôsobenie Juraja Pejku.
Anita Fodorová
Seniori Predajna - STRETNUTIE V KNIŽNICI
7. 11.
2022
Návšteva v DD a DSS HRON
Žiaci našej školy v spolupráci s Jednotou dôchodcov z Predajnej sa dňa 7. novembra 2022 odprezentovali krátkym kultúrnym programom v Domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb Hron v Dubovej. Svojou prítomnosťou a úsmevom spríjemnili deň klientom tohto zariadenia. Odmenou za ich vystúpenie bola úprimná vďačnosť od ľudí, pre ktorých je toto miesto ich jediným domovom.
Mgr. Michaela Vaníková
Seniori Predajna - Návšteva v DD a DSS HRON
Seniori Predajna - Návšteva v DD a DSS HRON
3. 11.
2022
HOREHRONSKÍ ČIPKÁRI
Pekné popoludnie sme zažili v Komunitnom centre Predajná
3. 11. 2022.
Zišli sme sa v hojnom počte na prednáške o histórii čipkárstva na Horehroní.
Pútavým rozprávaním i premietaním dobových fotografií nás všetkých zaujal pán Mgr. Martin Lokša, ktorý prijal naše pozvanie a prišiel medzi nás – seniorov.
Určite živiť sa týmto remeslom bolo ťažké už i tým, že muži odchádzali od svojich rodín na dlhý čas a všetku starostlivosť o rodinu, dom a pole nechávali na svoje ženy.
Ďakujeme našej predsedníčke ZO JDS Predajná Márii Boberovej, že zorganizovala toto stretnutie. Na záver sme posedeli v družnej debate pri malom občerstvení.
Rozália Fortiaková
Seniori Predajna - HOREHRONSKÍ ČIPKÁRI
20. 10.
2022
Október – mesiac úcty k starším
Staroba by mala byť krásna. Vtedy je človek krásny, keď ho ľudia majú radi.
OO JDS Brezno a MsO JDS Brezno usporiadali pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v reštaurácii Omega slávnostné posedenie. Študenti gymnázia z Brezna pripravili pekný kultúrny program.
Po slávnostnom príhovore predsedu OO JDS Brezno JUDr. Michala Frančáka boli ocenení seniori podľa zásluhovosti a spoločenskej angažovanosti. Naša predsedníčka ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová obdržala ocenenie – Vyznamenanie II. stupňa.
Pri príležitosti 30. výročia založenia ZO JDS Predajná Ing. Mária Boberová prevzala Pozdravný list a pani starostke Ing. Tatiane Čontofalskej bol udelený Ďakovný list.
Po slávnostnom prípitku a chutnej večeri sa rozprúdila zábava. Do tanca nás pozval Jožko Tokár. Nálada bola vynikajúca. Všetci sme strávili pekné a vydarené popoludnie.

Anna Čunderlíková
Seniori Predajna - mesiac úcty k starším
Seniori Predajna -  mesiac úcty k starším
Seniori Predajna -  mesiac úcty k starším
19. 10.
2022
POSEDENIE SENIOROV PRI HUDBE
Dňa 19. októbra 2022 sa seniori z Predajnej rozhodli stráviť pekný večer v reštaurácii RELAX pri hudbe.
O hudbu na počúvanie, ale i do spevu a tanca sa postaral náš priateľ Pavel Babka. „Kačacie hody „ pripravil šéf podniku Jarko Michalčík a pridal aj už jeho známe pagáčiky. Koláčiky priniesli členky ZO. Takže stoly neboli prázdne. K dobrej nálade prispelo aj dobré vínko od krčmárky Ivanky.
Zatancovali sme si, zaspievali aj zaspomínali na mladé časy. Zábava bola výborná, ale predsedníčka ZO JDS ako na začiatku všetkých privítala, tak aj v dohodnutom čase ukončila túto vydarenú diskotéku.
Mária Boberová
Seniori Predajna - disco
Seniori Predajna - disco
7. 10.
2022
Petangový turnaj
Dňa 7.10. 2022 sa uskutočnil petangový turnaj na ihrisku Štiavnika – Podbrezová, ktorý organizovala Okresná organizácia JDS v Brezne a organizátorom bola ZO JDS Podbrezová Štiavnika.
Prihlásilo sa 10 družstiev v trojčlennom zložení zo ZO JDS. Počasie nám prialo a tak turnaj prebiehal v dobrej atmosfére, ktorý sprevádzala príjemná hudba o ktorú sa opäť postaral Jožko Tokár. Medzi finálovými zápasmi sa uskutočnila prestávka na občerstvenie, pretože vôňa guláša nás všetkých už dráždila. Veľká pochvala patrí hlavnej pani kuchárke, ktorá navarila skutočne výborne a tak jej vyslovujeme čarovné slovíčko : „Ďakujeme“. Turnaj pokračoval ďalej a bojovalo sa o prvé, druhé a tretie miesto.
Víťazom sa po skutočne vyrovnanom výkone stala domáca ZO JDS Podbrezová – Štiavnička, druhá skončila MsO JDS Brezno a 3. miesto si odnáša ZO JDS Predajná. Pochvala však patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto turnaja. Tešíme sa už teraz na nasledujúci ročník. O rok dovidenia.
Ing. Zlatica Masárová
Seniori Predajna - petang
Seniori Predajna - petang
28. 9.
2022
VÝLETNÍCI V KEŽMARKU
Členovia ZO JDS Predajná prijali pozvanie od členov ZO JDS Nemecká a dňa 28. 9. 2022 navštívili mesto KEŽMAROK. Spoločne absolvovali exkurziu v KEŽMARSKOM HRADE a videli rôzne pamiatky a zaujímavosti v meste pod Vysokými Tatrami.
Mária Boberová
Seniori Predajna - VÝLETNÍCI V KEŽMARKU
Seniori Predajna - VÝLETNÍCI V KEŽMARKU
Seniori Predajna - VÝLETNÍCI V KEŽMARKU
24. 9.
2022
SENIORI V POHRONSKEJ POLHORE
V sobotu 24. septembra navštívili seniori ZO JDS Predajná obec Pohronskú Polhoru. Konali sa tam Michalské hody 2022.
Program začal Slávnostnou svätou omšou poďakovania za úrodu v Rímskokatolíckom kostole, kde sme obdivovali výstavu Plodov zeme. Na pódiu sme si pozreli vystúpenia súborov ŽSS Lipianka, Muziky z Oravskej Polhory, DFS Šťastné detstvo z Brezna, FS Zavadčan zo Závadky nad Hronom a ĽH Kučeravý javor z Pohronskej Polhory.
K Michalským hodom patrí aj malý polhorský jarmok, obdivovali sme ukážky ľudových remesiel a ochutnávali sme tradičné jedlá medzi ktoré patria aj „pouhorské tľapkance“.
Poďakovaním p. šoférovi Gillovi z Dolnej Lehoty sme našu návštevu v Pohronskej Polhore ukončili a vrátili sa domov. Ďakujeme aj našej predsedníčke Ing. Boberovej za zorganizovanie tohto podujatia.
Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - Pohronská Polhora - Miichalské hody
Seniori Predajna - Pohronská Polhora - Miichalské hody
Seniori Predajna - Pohronská Polhora - Miichalské hody
13. 9.
2022
OKRESNÝ TURISTICKÝ ZRAZ SENIOROV
Po dvoch rokoch opäť sa uskutočnil Okresný turistický zraz seniorov. Jubilejný 20.ročník sa konal dňa 13. septembra 2022 v Michalovej – Luštiarni.
Všetkých hostí a seniorov privítal predseda ZO Michalová pán Ján Dianiš. Následne účastníci zrazu / nad 300 členov ZO / boli oboznámení s turistickými trasami. Členovia z 15-tich základných organizácií si vybrali obťažnosť trasy podľa svojich schopností.
Po ich zvládnutí sa všetci turisti stretli pri guláši. Posedenie obohatil kultúrny program a hudba, pri ktorej si seniori aj zatancovali. Členovia niektorých ZO prezentovali svoje umelecké a remeselné výrobky na výstave pod názvom Zlaté ruky 2022.
Ďakujeme usporiadateľom podujatia z Michalovej za skvelo strávený deň v prírode a v spoločnosti priateľov seniorov.
Mária Boberová
Seniori Predajna - Okresný turistický zraz seniorov. Jubilejný 20.ročník
Seniori Predajna - Okresný turistický zraz seniorov. Jubilejný 20.ročník
Seniori Predajna - Okresný turistický zraz seniorov. Jubilejný 20.ročník
23. 7.
2022
VÝLET BOJNICE
Výbor ZO JDS Predajná ako posledný letný výlet zvolil Bojnice, pretože v čase prázdnin ho členovia chceli absolvovať aj s vnúčatami. A bol to dobrý nápad.
Najväčším lákadlom v Bojniciach pre deti je iste ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA. Pýši sa hneď dvoma slovenskými prvenstvami. Je najstaršou a s plochou 41 hektárov aj najväčšou zoologickou záhradou u nás. Funguje od roku 1955 a v súčasnosti v nej môžete vidieť viac ako 370 druhov zvierat.
Veľký záujem však bol aj o absolvovanie prehliadky BOJNICKÉHO ZÁMKU.
Rozprávkový zámok s pôsobivým interiérom vrátane Bojnického oltára má bohatú históriu.
V blízkosti vstupu do areálu sme neprehliadli BOJNICKÝ DVOR, kde sme sa mohli občerstviť a vybrať si z bohatej ponuky jedál. Nemohli sme si nevšimnúť a nepozrieť sa aj na SOKOLIAROV a ARAKOVO s pestrofarebnými papagájmi.
Objavili sme aj nový provizórne otvorený park dinosaurov DINONO, kde je doposiaľ v prírodnom areáli umiestnených 55 dinosaurov a do budúceho leta pribudne mnoho ďalších dinosaurov, ale aj niekoľko dinosaurích prekvapení...
Deti sa tešili / ale aj seniori / ceste vláčikom KÚPEĽNÝM EXPRESOM, ktorý nás vyviezol kľukatou cestičkou cez les k areálu Vyhliadkovej veže – ČAJKA V OBLAKOCH.
Nachádza sa medzi korunami stromov nad mestom Bojnice a poskytuje nezabudnuteľný výhľad na Bojnický zámok, mesto Bojnice, mesto Prievidza a okolité obce okresu. Deti mali možnosť obdivovať ŠMOLKO DOMČEKY a šantiť v detskom zábavnom parku s preliezkami, trampolínami, hojdačkami a inými atrakciami umiestnenými pod Vyhliadkovou vežou.
Samozrejme všetci všetko nemohli stihnúť. Spoločné skupinky sa vytvorili podľa záujmov jednotlivcov, ktoré si vybrali svoje prioritné miesta a spolu ich absolvovali.
Stretli sme sa pred určeným odchodom v autobuse Schnierebus a po ceste domov sme si vymieňali svoje dojmy a poznatky nadšení týmto výletom. Ešte nám prialo aj počasie. Vydarená akcia.
Mária Boberová
Seniori Predajna - Bojnice
Seniori Predajna - Bojnice
17. 8.
2022
SENIORI NA VÝLETE
Výbor ZO JDS Predajná zorganizoval dňa 17. 8. 2022 výlet do Liptovského Jána. Na výlete spolu s nami boli aj seniori z Jasenia, Nemeckej a Podbrezovej.
Pozreli sme si expozíciu MINCOVNÍČKOVO – PODZEMIE POD VEŽAMI. V starodávnom domčeku sme sa dozvedeli ako sa vyrábali mince kedysi. Na záver prehliadky sme si mince vlastnoručne vyrazili a vydražili – v prvej skupine Ivko Čuma a v druhej Anka Čunderlíková.
V historickej budove kaštieľa Eugena Szentivániho sa nachádza Centrum kultúry a informácii. Jeho súčasťou je aj obecná knižnica a expozícia o rode Szentivániovcov. V pivničných priestoroch sme si pozreli stálu expozíciu o najvýznamnejších udalostiach z histórie Liptovského Jána.
V PARKU MINI SLOVENSKO sme obdivovali zmenšeniny slovenských kultúrnych pamiatok v mierke 1:25 ( Bojnický zámok, Skanzen Vlkolinec, Hrad Strečno, kostoly, veže a iné modely). Zasadené sú v príjemnom lesoparku, kde prechádzku obohatí železnička s viacerými vlakmi.
Potom nasledoval voľný program. Niektorí seniori si pozreli dedinu, KAĎU a prameň Teplicu, Evanjelický kostol, Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, iní sa na obec a jej široké okolie pozreli zo Svätojánskej drevenej vyhliadkovej veže. Väčšina seniorov navštívila Areál termálneho kúpaliska TERMAL.
Výlet sa vydaril, počasie nám prialo. Poďakovaním p. šoférovi Giertlovi, našej predsedníčke Ing. Boberovej sme náš výlet ukončili a spokojní sme sa Schniererbusom večer vrátili domov.
Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - Liptovský Ján
Seniori Predajna - Liptovský Ján
Seniori Predajna - Liptovský Ján
Seniori Predajna - Liptovský Ján
31. 7.
2022
SENIORI POD KRÁľOVOU HOĽOU

V nedeľu 31. júla 2022 seniori z Predajnej navštívili rázovitú obec Liptovská Teplička, kde sa konal 25.ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou.
Program slávností začal alegorickým sprievodom obce, obdivovali sme ukážky remesiel a stánky s výrobkami ľudovej tvorby a ochutnávali ponúkané jedlá, ktorých bolo neúrekom po celej dedinke.
Na amfiteátri „ na Magadzine“ sme sa zabavili pri vystúpeniach slovenských i zahraničných súborov / Čtyřlístek – Nové Strašecí, Turnička – Liptovská Teplička, Štrbän – Štrba, Bacúšan – Bacúch, Tepličan – Liptovská Teplička, Vagonár – Poprad, Urpín – Banská Bystrica /. Keďže sa náhle zmenilo slnečné počasie a poriadne sa zozimilo, Jánovi Ambrózovi s ľudovou hudbou Borievka sme už netlieskali, pretože sme nastúpili do autobusu Schniererbus a vracali sa domov skôr, ale v dobrej nálade.
Mária Boberová
Seniori Predajna - 25.ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou
Seniori Predajna - 25.ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou
Seniori Predajna - 25.ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou
18. 7.
2022
GULÁŠ NA STRELNICI ŠIMÁŇ

Je už tradíciou, že prvý mesiac prázdnin sa členovia ZO JDS Predajná stretávajú na Strelnici Šimáň spolu s vnúčatkami. Tak to bolo aj tento rok. Stretnutie sa uskutočnilo 18. júla. Členov, ktorí neboli schopní ísťpešo, doviezli ochotní hasiči. Veľmi sme sa tešili na stretnutie, svedčil o tom aj stôl plný škatuliek a balíkov naplnených koláčmi a rôznymi sladkosťami od niektorých našich členiek a členov. Spolu aj s detičkami a hosťami nás bolo 64 osôb.
Športové súťaže pripravila pani Anna Čunderlíková s pani Magdalénou Rečlovou a pani Oľgou Šušovou. Účastníkov súťaží seniorov aj deti odmenila predsedníčka pani Mária Boberová medailou a balíčkom so sladkosťami.
Po súťažiach nás čakalo občerstvenie a výborný guľáš, ktorý uvaril pán Vojtech Kuracina. Veľmi milo nás prekvapila aj návšteva pani starostky Ing. Tatiany Čontofalskej. Ďakujeme, že prijala naše pozvanie a našla si čas, aby sa s nami mohla porozprávať.
Podujatie sa nám vydarilo a preto sa chcem poďakovať: pánovi Mariánovi Kazárovi za možnosť stretávať na strelnici, hasičom za dovoz a odvoz, všetkým členom výboru za zorganizovanie a pomoci pri guláši.
Tešíme na ďaľšiu spoločnú akciu.
Margita Beraxová
Seniori Predajna - GULÁŠ NA STRELNICI ŠIMÁŇ
Seniori Predajna - GULÁŠ NA STRELNICI ŠIMÁŇ
Seniori Predajna - GULÁŠ NA STRELNICI ŠIMÁŇ
10. 7.
2022
Pohronský Ruskov – návšteva vojenského múzea

Dovoľte nám, milí naši obyvatelia obce Predajná, aby sme sa s Vami podelili o krásne zážitky, ktoré sme zažili na výlete, ktorý zorganizovala ZO JDS Predajná v stredu 10. júla 2022 do vojenského múzea – Military Historical museum - Pohronský Ruskov a Štúrovo. Presne o 9:00 hodine ráno pán šofér Milan Giertl zatvoril dvere autobusu a my vyzrážame za dobrodružstvom smer Levice – Pohronský Ruskov – Štúrovo s malými zástavkami po dedinách, kde zbierame posledných chýbajúcich výletníkov. Cesta nám ubieha rýchlo a ani sme sa nenazdali, že sme v obci Pohronský Ruskov. Na malom úseku cesty sme použili aj google maps, aby sme správne dorazili do nášho cieľa. Sme v cieli, vystupujeme z autobusu a, čo nevidia naše oči, všade okolo múzea na zelenom poli bojová technika prevažne z 2. svetovej vojny - tanky, vojenské autá, guľomety atď.
Privítanie v múzeu v slovenskom štýle s pohárikom dobrej domácej pálenôčky. Na úvod sa k nám prihovoril pán Ladislav Žákovič, ktorý v detstve rád počúval starých ľudí, ktorí detailne opisovali priebeh bojov, a tak vo svojich 10 rokoch začal so zbieraním vojenských relikvií. V tomto roku uplynulo 38 rokov. Za tieto roky sa mu podarilo nazbierať viac pamiatok ako niekomu inému za celý život. Zbierkové predmety boli na jednej povale, postupom času sa však táto plocha rozrástla na súčasných cca 900 m2. V areáli múzea môžete ako návštevníci vidieť rôzne diorámy, autentické obrázky, zbrane, bojovú techniku a vypočuť si veľa zaujímavých príbehov a informácií z uvedených období, Možno pre tých, ktorí neviete na území dolného Pohronia sa počas 2. svetovej vojny tri mesiace bojovalo. Dúfam, že Vás moje slová upútali k prehliadke jedinečného múzea. K dobrému zážitku samozrejme prispel aj veľmi odborný výklad sprievodcu. Naša prehliadka bola zakončená spoločným obedom v reštaurácii – chutná slepačia polievka a druhý chod ako inak – vyprážaný rezeň, ktorý Adamkovi tak chutil, že sme mu vypýtali aj dupľu. Asi hodinku sme si spoločne príjemne posedeli a pobesedovali.
Ďalším naším cieľom bola návšteva Štúrova. Medzi najznámejšie pamiatky mesta patrí most Márie Valérie spájajúci Štúrovo s maďarským Ostrihomom, kde sme sa vláčikom previezli a pozreli sme si baziliku sv. Štefana, hrdo sa týčiacu na pahorku nad Dunajom. Predpokladá sa, že sa jedná o druhú najväčšiu baziliku na svete, hneď po bazilike vo Vatikáne. Ďalej sme absolvovali plavbu loďou po oboch stranách Dunaja. Nástup na loď je na štúrovskej strane a postupne počas plavby prejdete slovenskú a maďarskú časť rieky Dunaj. A do tretice návšteva termálneho kúpaliska Vadaš a odchod domov o 19.00 hodine.
Na spiatočnej ceste bolo veselo. Pán šofér nás šťastlivo doviezol domov, začo sme ho odmenili čarovným slovkom „Ďakujeme“ a nechýbal ani veľký potlesk.
Bol to skutočne krásny a slnečný deň, na ktorí budeme dlho spomínať.
Ďakujeme.

Ing. Zlatica Masárová
Seniori Predajna - Pohronský Ruskov a Štúrovo
Seniori Predajna - Pohronský Ruskov a Štúrovo
Seniori Predajna - Pohronský Ruskov a Štúrovo

Seniori Predajna - Pohronský Ruskov a Štúrovo
9. 7.
2022
DEŇ STROMU VO VYDROVSKEJ DOLINE
V sobotu 9. 7. 2022 seniori ZO JDS Predajná navštívili Vydrovskú dolinu, kde sa konal 21. ročník Dňa stromu. Na výlete spolu s nami boli aj seniori z Podbrezovej Štiavničky.
Vďaka lesníkom máme krásne lesy. Na úvod svoje vyznanie k lesu rozpovedal herec Jevgenij Libezňuk. Aj tento rok boli odovzdané osobnostiam ceny J.D.Matejovie a do života uvedená nová kniha „Slovenské lesy a ich hospodárske využívanie“. Stromom roka 2022 sa stal tis obyčajný, ktorý bol zasadený do aleje pri drevenom kostolíku.
Lesníci pripravili bohatý program pre deti a dospelých. V areáli boli stánky s občerstvením, ľudovými remeslami a predajom lesných a okrasných drevín. Mali sme možnosť vidieť ukážky lesníckej práce, ktorých základom je práca s drevom. Vystúpila ľudová hudba Bukovinka, herci DJGT Zvolen, Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS, hudobníci z N3O a hudobná skupiny Peter Bič Projekt.
Výlet sa vydaril, aj počasie nám prialo. Spokojní, plní pekných zážitkov sme sa Schniererbusom večer vrátili domov.
Ďakujeme našej predsedníčke Ing. Boberovej za zorganizovanie tohto pekného výletu.
Anna Čunderlíková
Seniori Predajna - 21. ročník Dňa stromu
Seniori Predajna - 21. ročník Dňa stromuSeniori Predajna - 21. ročník Dňa stromuSeniori Predajna - 21. ročník Dňa stromu
6. 7.
2022
HRONSKÝ BEŇADIK
Tak ako nám pani Marienka Boberová predsedníčka Jednoty dôchodcov z Predajnej prisľúbila, výlet do Hronského Beňadiku pre naše zariadenie zorganizovala. Organizácia bola tentokrát náročnejšia, pretože seniori z Predajnej už navštívili kláštor v minulom roku a záujem bol preto slabší. Pár dní pred termínom bolo v autobuse stále voľných 15 miest. V ústrety nám vyšla pani Bakšová, predsedníčka JDS v Brusne, ktorá sa zúčastnila zájazdu spolu s desiatimi členmi ich Jednoty dôchodcov. A tak nám nič nebránilo vycestovať.
Naladení a vybavení všetkým potrebným sme sa ráno 6.7. vydali na cestu. Zraz bol pre nás o 9.10 v Nemeckej pri moste. Autobus z Predajnej postupne vyzdvihol všetkých, ktorí chceli navštíviť kláštor. V Slovenskej Ľupči pristúpil ako posledný pán farár Martin Pečarka z farnosti v Podkoniciach, ktorý mal pre nás v Hronskom Beňadiku odslúžiť omšu. Cesta plynula pokojne až do okamihu, keď autobus na diaľnici zrazu začal strácať výkon. Do cieľa cesty nám ostávalo okolo tridsať kilometrov. Začali sme sa vliecť ako slimáci rýchlosťou 30-40 km za hodinu. Na diaľnici to je dosť zvláštny jav, ktorý prekážal všetkým ostatným účastníkom premávky. Pán vodič oznámil, že spojka po nedávnej oprave nereaguje ako má, zapol výstražnú signalizáciu a vliekli sme sa ďalej. Po štvrťhodine trápenia sa spojka umúdrila (spamätala) a našťastie sa do konca výletu správala slušne a zodpovedne.
Po príchode do dediny nás autobus vysadil pod miernym kopcom na vrchole ktorého sa nachádzal cieľ cesty – benediktínsky kláštor so svojou známou Bazilikou minor. Mali sme so sebou aj dva invalidné vozíky, ktoré nám veru poslúžili. Keď sme vystúpili na malé námestíčko pred vstupom do kláštorných objektov, ujal sa našej skupiny miestny sprievodca. Najprv nás uviedol do kláštornej časti, kde nás oboznámil s históriou a súčasným stavom objektu. Potom nasledovala prehliadka samotného kláštora, kaplnky, átria a muzeálnej časti, na záver ktorej sme si pozreli novo zrekonštruované krídlo, kde sa nachádzala expozícia zo života mníchov.
Po absolvovaní prehliadky sme sa opäť zhromaždili v bazilike, kde pán farár Pečarka odslúžil pre nás omšu. Pôvodne mala byť omša doprevádzaná hrou na organe, pani organistka však ochorela. Dôstojne ju zastúpili krásnym spevom naše seniorky. Následne sme sa presunuli do kaplnky Kristovej krvi, kde je umiestnená táto vzácna relikvia a vzdali sme jej príslušnú úctu. Prehliadku sme ukončili záverečným spoločným fotografovaním.
Ďalším bodom programu bola zástavka v známej Tekovskej Kúrii, kde sme uspokojili naše chuťové poháriky vynikajúcim jedlom podľa vlastného výberu. Najedli sme sa teda a posedeli v príjemnom prostredí. Domov sme dorazili s dobrým pocitom z príjemne stráveného dňa. Na záver je potrebné povedať, že Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku predstavuje významnú národnú kultúrnu pamiatku a od roku 2011 je jedným zo siedmych divov banskobystrického samosprávneho kraja.
Renáta Liptaiová
Seniori Predajna - HRONSKÝ BEŇADIK
Seniori Predajna - HRONSKÝ BEŇADIK
Seniori Predajna - HRONSKÝ BEŇADIK
29. 6.
2022
VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA

Členovia ZO JDS Predajná 29. júna 2022 znovu zavítali do mesta Zvolena, do Divadla JGT, tentokrát na predstavenie VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA.
Túto hru, klasickú komédiu s pesničkami napísal dramatik, herec a spevák, čelný predstaviteľ viedenského ľudového divadla Johann Nepomuk Nestroy / 1801 – 1862 /.
Diváci sa smiali panike, chaosu a nástrahám, ktoré autor v tejto komédii zosnoval. Skvele sme sa zabávali a obdivovali výkony všetkých hercov a hudobníkov tohto divadla.
Mária Boberová
Seniori Predajna - VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA
Seniori Predajna - VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA
8. 6.
2022
LETNÉ OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
JDS – MsO Brezno v spolupráci s mestom Brezno usporiadali Letné okresné športové hry seniorov dňa 8. júna 2022. Súťaže prebiehali na Mestskom futbalovom štadióne a v Aréne Brezno.
Sily si zmerali športovci v rôznych atletických disciplínach. Na štart sa postavilo 177 seniorov zo sedemnástich organizácií JDS okresu Brezno.

Za našu ZO Predajná súťažilo 16 seniorov. Medaily získali:

Anna Čunderlíková – 2.miesto – beh na 50m, 2.miesto – beh na 100m
Darina Barbieriková – 1.miesto – beh na 100m, 3.miesto – beh na 50m
Mária Kršteníková – 3.mieso – beh na 100m
Ľubica Pilulová – 2.miesto – hod váľkom
Vojtech Kuracina – 3.miesto – hod RG do diaľky

Blahoželáme a všetkým našim súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu.
V celkovom hodnotení zvíťazila MsO Brezno, druhú priečku obsadila ZO Michalová, tretiu ZO Jasenie. ZO Predajná spolu so ZO Valaská sa umiestnili na štvrtom mieste.
Tešíme sa na ďalšie spoločné okresné súťaže a stretnutia.
Mária Boberová
Seniori Predajna - Letné okresné športové hry seniorov
Seniori Predajna - Letné okresné športové hry seniorov
Seniori Predajna - Letné okresné športové hry seniorov
Seniori Predajna - Letné okresné športové hry seniorov
7. 6.
2022
NAŠI SENIORI V SLOVENSKEJ ĽUPČI
7. júna 2022 nám naša predsedníčka JDS v Predajnej zorganizovala výlet na HRAD SLOVENSKÁ ĽUPČA. Náš šofér nechcel ísť autobusom na hrad, musela nám Ing. Boberová zohnať iný autobus, ktorý nás k hradu vyviezol. Takže sme to mali s prestupom pri kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči.
Na hrade už čakala sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala priestormi hradu. Hrad s názvom Liptza sa písomne spomína v roku 1250 a vznikol na mieste staršieho hradiska po vpáde Mongolov (1241). Významná poloha na prístupovej ceste k stredoslovenským banským mestám urobila z tohto hradu časté sídlo panovníkov.
V júni 1443 zasiahlo Uhorsko silné zemetrasenie, ktoré hrad veľmi poškodilo. Nasledovali rozsiahle opravy, ďalšie nasledovali po roku 1572, kedy nový správca Pavol Rubigall realizoval jeho prestavbu. V nepokojnom období na prelome 17. a 18. storočia často menil majiteľov a bol opakovane vyrabovaný. Postupne stratil funkciu správneho centra a jeho osud spečatil požiar, po ktorom sa vykonali len nevyhnutné opravy. Panovníci využívali novopostavené kaštiele a v opustenom areáli hradu vznikol sirotinec. Neskôr pribudla škola a výchovný ústav pre mladistvých. Po druhej svetovej vojne areál slúžil ako učilište, priestory charity, no aj pre potreby Socialistického zväzu mládeže. Počas 90. rokov hrad spravoval Krajský pamiatkový ústav v Banskej Bystrici, od ktorého ho v roku 2002 prebrali Železiarne Podbrezová. Nový vlastník vykonal na Ľupčianskom hrade rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré výrazným spôsobom zatraktívnili celý areál.
Po prehliadke hradu sme sa presunuli pred kultúrny dom, kde sme nastúpili znovu do nášho autobusu a mohli sme pokračovať exkurziou Mliečnej farmy, ktorá bola aj s ochutnávkou syrov. Ich syr prirovnávajú k talianskemu parmezánu a vychválili ho dokonca aj syroví králi – Francúzi. Napriek tomu je slovenský a jedinečný práve tým, že v našej krajine máme niečo, čo nám môžu závidieť aj inde v zahraničí. Za vznikom jedinečného syru s názvom Hiadlovec stojí Mliečna farma BRAUNVIEH, ktorú nájdete v Slovenskej Ľupči v časti Podbarište. Na zelených stráňach plných kravičiek a farme gazduje rodina Hiadlovských. Ich práca má však od vidieckej idyly poriadne ďaleko, no berú to ako poslanie. O tom, aké je to gazdovať, ako sa im podarilo vyvinúť ich exkluzívny syr a o tom, ako sa to dá robiť poctivo a kvalitne, porozprávala pani Hiadlovská s dcérou.
Pekné prostredie, ktoré nám pani ukázala pokazilo sklamanie, že nám neukázali výrobu syrov. Bola len ochutnávka. A keďže už bol čas obeda, presunuli sme sa do GRAJCIARA, kde sme si pri obede príjemne posedeli. Počasie nám vyšlo, bolo príjemne teplo, takže sme sa spokojní a plní zážitkov mohli vrátiť domov.
Želmíra Púchyová
Seniori Predajna - HRAD SLOVENSKÁ ĽUPČA
Seniori Predajna - HRAD SLOVENSKÁ ĽUPČA
Seniori Predajna - HRAD SLOVENSKÁ ĽUPČA
27. 5.
2022
SENIORI RECITUJÚ V DOLNEJ LEHOTE
Základná organizácia JDS v Dolnej Lehote usporiadala 5. ročník Okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Dňa 27. mája 2022 bol tak pre seniorov sviatočný deň.

Po prezentácii všetkých prítomných privítal predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnej Lehote Štefan Bella a pani starostka Viera Hudíková. Na úvod potešila zúčastnených spevácka skupina Lehotianka. Za našu organizáciu sa prehliadky zúčastnili pani Rozália Fortiaková a pani Anna Pristašová. Naše recitátorky prišli podporiť členky výboru pani Anna Čunderlíková a pani Magdaléna Rečlová. Porota udelila prvé a druhé miesto, ale víťazmi sa stali všetci zúčastnení.
Na záver predsedníčka poroty pani Ľubica Kučerová poďakovala všetkým recitátorkam za pekný umelecký zážitok a predseda Štefan Bella prehliadku ukončil.
Anna Čunderlíková
Seniori Predajna - recitacie
Seniori Predajna - recitacieSeniori Predajna - recitacie
14. 5.
2022
HOREHRONSKÝ KOTLÍK

1.ročník súťaže vo varení gulášu medzi ZO JDS okresu Brezno sa konal 14. 5. 2022 v Lopeji pri Motoreste TOMI.
Do boja o najlepší kotlíkový guláš sa zapojilo 15 trojčlenných družstiev z nášho okresu. Všetci prišli s cieľom navariť ten najlepší guláš, no podľa organizátorov zmyslom celej akcie bola hlavne nezameniteľná atmosféra a posedenie s priateľmi.
Varilo sa za krásneho, priam ukážkového počasia. O najlepšom guláši rozhodla trojčlenná odborná porota. Po udelení bodov boli vyhlásení a ocenení víťazi. Prvé miesto získalo družstvo z Hronca, druhé miesto OOZPB a tretiu priečku obsadila Heľpa. Všetci súťažiaci dostali medaily.
O prípravu a zdarný priebeh tohto podujatia sa zaslúžili hlavne JUDr. Michal Frančák, Ing. Milan Hašan, Jozef Tokár a všetci členovia Okresného výboru priložili ruku k dielu. Podujatím sprevádzal konferenciér Štefan Bella.
Za ZO JDS Predajná súťažil Štefan Macko, Katarína Vejmelková a Magdaléna Rečlová. Naše družstvo zo zúčastnených organizácií prišlo povzbudiť najviac členov, za čo srdečne ďakujeme. Vydarená akcia.
Mária Boberová
Seniori Predajna - HOREHRONSKÝ KOTLÍK
Seniori Predajna - HOREHRONSKÝ KOTLÍK
11. 5.
2022
ŽENSKÝ ZÁKON

JDS v Predajnej s predsedníčkou Ing. Máriou Bobrovou nám umožnila znova navštíviť Divadlo JGT vo Zvolene.
Po čase sme sa znova mohli hodiť do „gala“ a zabudnúť na bežné starosti v tejto pohnutej dobe. Myslíme, že predstavenie sa všetkým páčilo, o čom svedčila aj dobrá nálada všetkých zúčastnených.
Klasická veselohra DJGT a jedna z najhrávanejších Tajovského hier v ktorej nepísaný „ženský zákon“ tvoria ženské hádky, pletky, klebety a intrigy. Inscenácia originálne kombinuje moderné s tradičnými vtipnými prvkami.
Dúfame, že takéto kultúrne zážitky si budeme môcť ešte veľakrát zopakovať.
Ešte raz chcem poďakovať Ing. Boberovej za zorganizovanie tohto kultúrneho podujatia.
Želmíra Púchyová
Seniori Predajna - Divadlo JGT vo Zvolene
Seniori Predajna - Divadlo JGT vo Zvolene
Seniori Predajna - Divadlo JGT vo Zvolene
Seniori Predajna - Seniori Predajna - Divadlo JGT vo Zvolene
10. 5.
2022
Návšteva Jednoty dôchodcov z Predajnej

Po dvoch rokoch korona obmedzení sa v Dennom stacionári v Nemeckej opäť otvorili dvere vonkajšiemu svetu. Úplne prvou, pre nás vždy milou a potešujúcou návštevou, bola návšteva ôsmich seniorov z Jednoty dôchodcov v Predajnej. Prišli k nám s literárnym pásmom o Jurajovi Pejkovi, dobrou náladou a dobrôtkami pre našich prijímateľov. Literárny zážitok nám sprostredkovali tri dámy- pani Rozália Fortiaková, pani Magdaléna Rečlová a predsedkyňa Jednoty Dôchodcov pani Maria Boberová. Naši klienti boli nadšení spracovaním a obsahom témy. Boli veľmi radi, že sa o Jurajovi Pejkovi dozvedeli krásnou formou o faktoch z jeho života o ktorých nevedeli a zároveň si vypočuli úryvky z jeho tvorby. Na konci pásma sme si spoločne zaspievali pieseň, ktorá vzišla z jeho pera - Predanske hodiny. Pri literatúre sme zostali ešte nejaký čas. Zhodli sme sa, že takýto kultúrno - umelecký zážitok si v budúcnosti ešte radi doprajeme, napríklad zorganizovaním spoločného Hviezdoslavovho Kubína.
Druhú časť stretnutia sme sa venovali téme podujatí a výletov, ktoré si ich organizácia na leto a jeseň pripravila. Veľmi nás to zaujímalo, pretože práve vďaka ochote a ústretovosti predsedkyne JD Predajná a jej členov sme mohli na jeseň v roku 2020 navštíviť pútnické miesto na Starých Horách. Naši klienti v rozhovore vyjadrili túžbu opäť navštíviť toto pre nich vzácne miesto. Ich srdcia ostali naplnené nesmiernou vďakou, keď im pani Marienka Boberová prisľúbila, že pre nich zájazd opäť zorganizuje. A nie len to, pridala návrh aj na ďalší výlet do Hronského Beňadiku a ten už aj pripravuje.
Sme veľmi šťastní , že v našom susedstve máme priateľov, ktorí na nás myslia, venujú nám pozornosť a svoj čas. V našom zariadení majú otvorené nielen dvere , ale aj naše srdia.
Renáta Liptaiová ZO
Seniori Predajna - V Dennom stacionári v Nemeckej
Seniori Predajna - V Dennom stacionári v Nemeckej
Seniori Predajna - V Dennom stacionári v Nemeckej
21. 4.
2022
Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
Dňa 21. 4. 2022 sa konala v Spoločenskom dome Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS Predajná
po štvorročnom volebnom období. Tento rok je pre našu organizáciu výnimočný, lebo je to už 30 rokov od jej založenia.
Na začiatku schôdze sme si vypočuli recitáciu p. Rózky Fortiakovej. Pani predsedníčka Ing. Mária Boberová privítala hostí: p. JUDr. Frančáka – predsedu OO JDS Brezno, p. Mgr. Dianiša – podpredsedu, p. Ing. Hašana – hospodára, p. Tokára – manažéra za projekty, p. Mgr. Vaníkovú – riaditeľku ZŠ s MŠ Predajná a prítomných členov. Pani starostka Ing. Čontofalská sa schôdze nemohla zúčastniť z dôvodu nemoce. Pani PhDr. Sanitrová oboznámila prítomných s programom schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený.
Pani Ing. Boberová predniesla správu o činnosti za rok 2021 a tiež návrh plánu na rok 2022, p. Beraxová podala správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 a p. Fortiaková správu revíznej komisie. Do výboru na ďaľšie volebné obdobie boli zvolení členovia: Ing. Mária Boberová, Margita Beraxová, Magdaléna Rečlová, Viera Pocklanová, Zdena Peťková, Rozália Fortiaková, Zuzana Albertiová, Anna Košíková, Anna Čunderlíková a Vojtech Kuracina. V diskusii poďakovala pani Ing. Boberová pani starostke Ing. Čontofalskej za spoluprácu a poskytnutie miestnosti v Komunitnom centre, pani riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Vaníkovej za spoluprácu. Poďakovala našim sponzorom, členom výboru a ostatným členom, ktorí nás reprezantujú v rôznych súťažných podujatiach. Do diskusie sa prihlásili aj naši hostia, ktorí nám zablahoželali k výročiu a zaželali nám veľa úspechov do ďaľšej práce. Pani Koštiaľová sa v mene
prítomných poďakovala pani predsedníčke Boberovej za prácu v organizácii. Ostatní členovia vyzdvihli jej organizačné schopnosti a popriali jej veľa zdravia a elánu pri ďaľších podujatiach.
Schôdza pokračovala oslavou 30. výročia založenia našej organizácie.
Seniori v Predajnej sa už niekoľko rokov pred založením ZO JDS, stretávali na rôznych podujatiach v Klube dôchodcov. Pani Ing. Boberová pri zisťovaní histórie, sa dozvedela, ktorí občania boli
v predchádzajúcich obdobiach vo výboroch a rozhodli sme, že im za ich činnosť odovzdáme Ďakovné listy.
Ďakovný list dostala od OO JDS p. Ing. Boberová a od našej organizácie dostala Ďakovný list pani starostka Ing. Čontofalská. Ostatné Ďakovné listy boli odovzdané: p. Márii Molčániovej, ktorá bola
zakladateľkou našej organizácie, p. Ide Čumovej, p. Sone Kalickej, p. Viere Ledňovej, p. Melánii Citterbergovej, p. Margite Flaškovej, p. Zdenke Kazárovej, p. Elene Chamkovej, p. Anne Košíkovej a p. Margite Beraxovej.
Po ukončení oficiálnej časti nás potešili žiaci ZŠ recitovaním a hrou na hudobných nástrojoch. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj spev „Chlopov z Dolnej Lehoty“, s ktorými sme si všetci zaspievali naše obľúbené piesne. Na záver sa chceme poďakovať pani starostke Ing. Čontofalskej za jej dar – nádhernú tortu, tiež členkám za darované zákusky a koláče, pánovi Vojtechovi Kuracinovi za pripravenú vynikajúcu stravu a všetkým členkám a členom, ktorí sa podielali na príprave a zabezpečení tejto akcie.
Margita Beraxová
Seniori Predajna - Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
Seniori Predajna - Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
Seniori Predajna - Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
Seniori Predajna - Hodnotiaca členská schôdza a oslava 30. výročia založenia ZO JDS v Predajnej
24. 3.
2022
SENIORI V DIVADLE VO ZVOLENE
Dňa 24. 3. 2022 seniori ZO JDS Predajná navštívili DJGT vo Zvolene a mali možnosť znovu obdivovať výkony hercov na javisku.
Pozreli sme si predstavenie od N.V.Gogoľa „Revízor“ v úprave a réžii umeleckého šéfa DJGT Petra Palíka. Je to satirická komédia o tom, čo všetko prinesie strach zo zmeny do zaspatého vidieckeho mestečka, do ktorého príde mladý úradník z hlavného mesta Ivan Chlestakov. Mestskému kapitánovi v tej dobe oznámia, že má k nim zavítať revízor z hlavného mesta. Preto začnú všetci považovať za toho revízora práve Chlestakova, ktorý prijme ubytovanie v kapitánovom dome a berie úplatky od mestských úradníkov. Dokonca požiada o ruku kapitánovu dcéru Máriu. Hneď na to odchádza so sľubom že sa vráti, no nemyslí to vážne. Obyvatelia mesta sa dozvedia z listu ktorý poslal Chlestakov svojmu priateľovi, že on nie je tým revízorom a že si z každého urobil hlupáka. No vtedy je už neskoro a do mesta prichádza skutočný revízor.
Ďakujeme našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej za zorganizovanie tohto kultúrneho podujatia a prežitie pekného umeleckého zážitku.
Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
Seniori Predajna - DJGT Zvolen
21. 3.
2022
SLÁVNOSTNÝ PIETNY AKT OSLOBODENIA OBCE PRI PAMÄTNÍKU PREDAJNÁ
Každoročne o tomto čase si pripomíname výročie oslobodenia obce Predajnej 21. 3. 1945.
Pietneho aktu položenia venca pri pomníku padlých na námestí sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce Predajná, ktorým sa prihovorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá pripomenula prítomným udalosti spred 77 rokov ako popisuje kronika obce a pripomenula, že slovo Mier v dnešnom období nadobúda pre Európu bytostný význam.
Margita Beraxová
Seniori Predajna - výročie oslobodenia obce Predajnej 21. 3. 1945
Seniori Predajna - výročie oslobodenia obce Predajnej 21. 3. 1945
10. 2.
2022
ZIMNÁ OLYMPIÁDA SENIOROV OKRESU BREZNO
V prekrásnom prostredí Národného parku Muránska planina v sedle ZBOJSKÁ sa 10. februára 2022 uskutočnili Okresné zimné športové hry seniorov, ktorých usporiadateľom bola ZO JDS Michalová v spolupráci so ZO JDS Pohronská Polhora.
Pri prezentácii sa zišlo 70 seniorov. Súťažilo sa v troch disciplínach: Jazda na sánkach, Obrovský slalom, Beh na lyžiach.
Súťaž o PUTOVNÝ POHÁR OO JDS Brezno vyhrala a na 1. mieste sa umiestnila ZO JDS PREDAJNÁ, ktorá získala 8 medailí.
Seniori i seniorky štartovali v kategórii do 70 a nad 70 rokov.
Naši ocenení :
Dunajský Ladislav – Obrovský slalom – strieborná medaila
Babiak Milan – Beh na lyžiach – zlatá medaila
Kuracina Ján – Beh na lyžiach – strieborná medaila
Kuracina Vojtech – Beh na lyžiach – bronzová medaila
Macko Štefan – Jazda na sánkach – zlatá medaila
Albertyová Zuzana – Beh na lyžiach – bronzová medaila
Boberová Mária – Jazda na sánkach – zlatá medaila
Čunderlíková Anna – Beh na lyžiach – zlatá medaila
Našu organizáciu ešte reprezentovali Mária Kršteníková, Katarína Vejmelková, Magdaléna Rečlová, Oľga Šušová, Anna Dunajská, Ján Košík.
Gratulujeme a všetkým štartujúcim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu obce Predajná.
Mária Boberová
Seniori Predajna - Okresné zimné športové hry seniorov
Seniori Predajna - Okresné zimné športové hry seniorov
Seniori Predajna - Okresné zimné športové hry seniorov
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017