Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2019
  ĎAKUJEME
  Výbor ZO JDS ďakuje vedeniu našej obce Ing. T. Čontofalskej za podporu a sponzorstvo našich aktivít v roku 2018, B. Šulkovej a kultúrnej komisii, Mgr. M. Vaníkovej riaditeľke ZŠ a MŠ, S ktorými sme počas uplynulého roka spolupracovali.
  Ďakujeme všetkým sponzorom: „ Ing. M. Vágnerovi / Urbariát, pozemkové spoločenstvo /, I. Kohútikovej / Coop Jednota /, Ing. Š. Púchymu za zakúpenie náplní do tlačiarne, Kataríne a Ing. Jozefovi Hraškovi / Elad / za zhotovenie tričiek s logom JDS pre našu ZO.
  Veľké ďakujem patrí všetkým jednotlivcom, ktorí pre naše aktivity darovali ZO 2 % dane. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici, D. Smitkovi za spoluprácu a T. Schniererovi / a jeho šoférom / za ústretovosť pri našich výletoch po Slovensku.
  Predsedníčka ďakuje členom výboru za vzornú dochádzku na prípravné schôdze a svedomitú prácu pri uskutočňovaní akcií ZO a J. Beraxovi za ochotu pomôcť pri všetkých podujatiach.
  Želám nám všetkým krásne zážitky z našich rôznorodých aktivít, ktoré uskutočníme v roku 2019.

  Predseda ZO JDS Predajná
  Ing. M. Boberová
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2019
27. 2.
2019
ZO JDS PREDAJNÁ A FAŠIANGY
Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov, ale aj prechodným obdobím medzi zimou a jarou.
27. 02. 2019 sa aj členovia našej organizácie stretli v Reštaurácii
„ RELAX“
, aby sa pobavili pred veľkonočným pôstom. A veru zábava bola výborná. Do tanca aj na počúvanie hrali a spievali Pavel Babka a Zuzana Paulovičová. Od začiatku podujatia až do konca bol „ parket „ plný. Na stoloch nechýbali okrúhle ale aj krútené a splietané šišky / koblihy, pampúšiky, krapne /, ktoré priniesli seniori a seniorky. A k tomu ešte dobré vínko od šéfa podniku JARA. Aj masky boli bláznivé, najmä cigánka Vierka všetkých prítomných rozveselila.
Pri speve, pri muzike, pri tanci a družnej debate bavili sa mladší aj starší a tak sme spoločne ukončili fašiangové dni.
Ing. M.Boberová
PREDAJNA - FAŠIANGY seniorovPREDAJNA - FAŠIANGY seniorov
PREDAJNA - FAŠIANGY seniorov
24. 2.
2019
RADOŠINCI
V nedeľu 24. februára 2019 sme s Jednotou dôchodcov v Predajnej znovu prežili úžasný kultúrny zážitok v obci Selce, kde hosťovalo Radošinské naivné divadlo s hrou „Čo sa sníva trpaslíkom“.
Hra veľmi výstižne a vtipne poukazuje na zákulisie kšeftárskej agentúry, vyrábajúcej a produkujúcej tzv. ľudové zábavné umenie pre nenáročné vrstvy. Mali sme možnosť nahliadnuť do dusivého a utápajúceho rodinného vzťahu, medzi starým otcom, synom a vnukom. Pán Štepka veľmi milou a vtipnou formou poukázal na prezentáciu nevkusu a gýču, čo sa miestami vydáva za zábavnú tvorbu. Vypočuli sme si v rámci hry veľa veselých pesničiek a trefných hlášok.
Zo zákulisia herec René Štúr srdečne pozdravuje všetkých dôchodcov z Predajnej, z ktorej má veľmi pekné (nezabudnuteľné) zážitky, keď sa zúčastnil na varení guľáša na Dňoch obce v r. 2013.
Škoda, že sa nám ušlo len tak málo lístkov na toto predstavenie.
Pri tejto príležitosti ďakujem Ing. Márii Boberovej za umožnenie tohto kultúrneho zážitku.
Ž. Púchyová
Seniori Predajná RADOŠINCI
16. 2.
2019
ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
HRONEC – MAJER
V sobotu 16.02.2019 sa uskutočnili Okresné zimné športové hry seniorov, ktorých usporiadateľom bola znova ZO JDS Podbrezová – Štiavnička z poverenia OO JDS Brezno.
To, že pohyb je nielen výsadou mladých ľudí, dokázali seniori svojou účasťou. Pri prezentácii v športovom areáli Lyžiarskeho strediska TURIST HOTEL DROTÁR HRONEC sa zišlo okolo 110 štartujúcich / z 20 organizácií okresu Brezno /. Súťažilo sa v troch disciplínach: Jazda na sánkach, Obrovský slalom, Beh na lyžiach. Podľa veku ženy i muži boli rozdelení do dvoch kategórií: do 70 rokov a nad 70 rokov.
Našu ZO JDS Predajná v jednotlivých disciplínach reprezentovali Z. Albertyová, M. Boberová, A. Čunderlíková, M. Kršteníková, V. Pocklanová, K. Vejmelková, L. Dunajský, J. Košík, J. Kuracina, Š. Macko, D. Smitka.
Počasie bolo slnečné, dostatok snehu, atmosféra výborná. Súťaž o Putovný pohár OO JDS Brezno vyhrala zaslúžene ZO JDS PREDAJNÁ / 2. miesto – Valaská ,3. miesto – Beňuš /. Pohár prevzala predsedníčka M. Boberová.
Ďakujeme našim medailistom:
D.Smitkovi – Beh na lyžiach – zlatá medaila, Jazda na sánkach – zlatá medaila
A. Čunderlíkovej – Beh na lyžiach – zlatá medaila
K. Vejmelkovej – Jazda na sánkach – zlatá medaila
M. Kršteníkovej – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Kuracinovi – Beh na lyžiach – strieborná medaila
J. Košíkovi – Jazda na sánkach – strieborná medaila
V. Pocklanovej – Jazda na sánkach – bronzová medaila
Ďakujeme za povzbudzovanie aj za pomoc pri pretekoch M. Rečlovej a I. Čumovi.
Gratulujeme všetkým štartujúcim za úspešnú reprezentáciu našej obce Predajná.

Ing. Mária Boberová
Zimné športové hry seniorov v Brezne
Zimné športové hry seniorov v Brezne
Zimné športové hry seniorov v Brezne
7. 2.
2019
SPOMIENKY
BEZ MINULOSTI BY NEBOLO PRÍTOMNOSTI
Zase jedna z vydarených a milých akcií Jednoty dôchodcov v Predajnej. 7. februára sme sa stretli v spoločenskom dome v Predajnej na prednáške o histórii našej obce, ktorú výborne pripravil a prezentoval Ing. Václav Kortán.
Podozvedali sme sa o trhových tradíciách v našej obci, o šarapatách a výmysloch našich trhovníkov, o vznikoch našich mlynov, píl, pivovaru, pálenice, o splavovaní a prekládke dreva na rieke Hron.
Boli sme najbohatšia a najväčšia obec na Horehroní.
Dozvedeli sme sa o vzniku kalvárie, školy, krčmy , ale aj prečo nebol obľúbený pán farár Majerský, čo všetko urobil pre našu obec Juraj Pejko, čo sa skrýva pod kostolom, podľa čoho máme názvy našich ulíc a mnoho ďalších zaujímavostí.
Je dobre, že sa zúčastnili aj mladší občania , aby sa dozvedeli čo – to o histórii našej obce. Nebolo by zlé, keby aj v škole venovali trocha času tejto téme, aby sa aj naši žiaci dozvedeli o koreňoch rodnej obce. Čo ma mrzí, mohlo prísť viac „ domorodcov“, ktorí si niečo pamätajú zo spomienok svojich rodičov a starých rodičov.
Bola to výborná prezentácia, pri ktorej sme sa veľa poučili, ale aj zabavili pri veselých spomienkach na naše detstvo. Len škoda, že JDS Predajná zatiaľ nemá vhodné priestory na takéto podujatia.
Som hrdá, že som obyvateľkou našej obce, ktorá aj v dnešnej dobe prosperuje.
Členka ZO JDS – Ž. Púchyová.
Seniori Predajna Spomienky
Seniori Predajna Spomienky
25. 1.
2019
ZO Jednota dôchodcov Slovenska PREDAJNÁ
- výročná členská schôdza
Dňa 25.1.2019 sa v Spoločenskom dome uskutočnila Výročná členská schôdza ZO JDS,
ktorej sa zúčastnilo 58 členov z celkového počtu 76.
Hosťami schôdze boli: pani starostka Ing. Tatiana Čontofalská, zástupkyňa ZŠ a MŠ Predajná Mgr. Katarína Šagátová a z OO JDS Brezno člen výboru pán Zoltán Sojak.

Schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka pani Ing. Mária Boberová. Na schôdzi sa zhodnotila činnosť za rok 2018 a navrhol sa plán práce na rok 2019.

V diskusii sa členovia vyjadrovali k činnosti a dávali nové návrhy do plánu. Pani starostka sa pochvalne vyjadrila o našej činnosti a porozprávala nám o aktivitách obce, plánoch do budúcnosti a odpovedala na otázky prítomných členov. Pán Sojak porozprával o dôležitosti JDS, ktorá má svojich zástupcov aj vo vláde a snaží sa tam presadzovať požiadavky dôchodcov.

Po ukončení oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie. Vynikajúcu kapustnicu pripravil pán Vojto Kuracina. Na príjemnú náladu do spevu i do tanca prispel dídžej pán Ing. Milan Srnka.
Veľmi nás teší, že naša organozácia sa z roka na rok rozrastá a stále viac členov sa zapája do našich akcií. Sú medzi nami športovci, ktorí získali výborné umiestnenia na okresných letných aj zimných športových hrách.

Chcem poďakovať členkám, že na akciách vždy máme domáce koláčiky, vďaka patrí aktívnym členom výboru ale hlavne našej predsedníčke, výbornej organizátorke a propagátorke našej činnosti.
Margita Beraxová
Seniori PredajnáSeniori PredajnáSeniori Predajná
24. 1.
2019
V DIVADLE JGT VO ZVOLENE
BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
SPOLU ZA KULTÚROU

Dňa 24.01.2019 sme cestovali na divadelné predstavenie do Zvolena. Pôvodný názov hry „ NIKOLA ŠUHAJ LÚPEŽNÍK „ bol v divadelnej úprave nahradený názvom „ BALADA PRE BANDITU „ . V réžii Petra Palika hlavnú postavu stvárnil ONDŘEJ DANIŠ.
Vystúpenie všetkých hercov bolo famózne. Balada sa niesla v tragickom podtóne deja aj piesňami. Bol to príbeh ľudí žijúcich v drsnom kraji Polonín, v biede, židovskej úžere a policajnej šikane počas I. svetovej vojny. Tento muzikál je o divokosti v srdci, slobode, láske, bojoch, zbojníckej cti a zrade.
Užívali sme si toto predstavenie od začiatku do poslednej chvíle, aj keď balady sa končia tragicky.
Návšteva kultúrnych podujatí má v našej rodnej dedinke úspech.
sestry Mutišové
„BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
„BALADA PRE BANDITU“ – DIVADLO JGT ZV
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Program odpadového hospodárstva obce Predajná na roky 2016-2020 ... [čítaj viac]
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019 ... [čítaj viac]
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Eurovoľby 2019
[05/19/2019]
Predseda NR SR vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na 25. 5. 2019 ... [čítaj viac]
Mlynský majáles 25. 5. 2019
Mlynský majáles
[05/18/2019]
Vodný mlyn v Predajnej Vás srdečne pozýva na oslavu zakutia nového mlynského kameňa [čítaj viac]
Jazda veteránov SK ROUTE 66
Jazda veteránov 2019
[05/17/2019]
- ZVOLEN - SLIAČ - PREDAJNÁ - LOPEJ - VALASKÁ - CHRAMOŠSKÝ VIADUKT - kúpalisko VRBOV, 25. 5. 2019, o 10.45 v Predajnej [čítaj viac]
Turíčna GRILL PARTY - 8. 6. 2019
Turíčna GRILL PARTY
[05/17/2019]
Kulinárska súťaž v grilovaní na námestí v Predajnej, od 14.30 hod., + zábava, hrá skupina HOREC ... [čítaj viac]
Pozývame deti, rodičov osláviť MDD, dňa 1. júna o 14,00 hod. na námestie J. Pejku [čítaj viac]