Obec PREDAJNÁ - ZO Jednota dôchodcov
vyhľadávanie 
Domáca stránka

ZO Jednota dôchodcov

2020
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO PREDAJNÁ
AKTIVITY v r. 2020
SENIORI ĎAKUJÚ

Výbor ZO JDS ďakuje Ing. T. Čontofalskej – starostke a vedeniu obce Predajná za podporu a sponzorstvo našej činnosti v roku 2019. Ďalej ďakuje Mgr. M. Vaníkovej – riaditeľke ZŠ a MŠ, s ktorou naša organizácia spolupracovala počas uplynulého roka.
Ďakujeme sponzorom: Ing. M. Vágnerovi /Urbariát, pozemkové spoločenstvo /, I. Kohútikovej /Coop Jednota/, Anne Šalkovskej a Ing. arch. O. Boberovi. Ďalej ďakujeme M. Kazárovi za poskytovanie priestorov na Strelnici a T. Schniererovi za dopravu pri spoznávaní nášho Slovenska.
Predsedníčka ďakuje členom výboru za svedomitú prácu a účasť na prípravných stretnutiach,
J. Beraxovi za pomoc pri všetkých podujatiach a obnovovanie nástenky výmenou fotografií
z našich akcií.
Dúfame, že naša organizácia sa aj v roku 2020 obohatí o ďalších členov, pretože znova plánujeme absolvovať rôznorodé aktivity pre seniorov, ale i ostatných občanov obce Predajná.


ZO JDS PREDAJNÁ ďakuje za 2% dane 2019

Venovali nám ich: Beraxa Ján, Ing. arch. Bober Ondrej, Bučko Tomáš, Ing. Buchan Vladimír, Grožaj Jozef, Halgašová Martina, Majerová Milada, Mereš Robert, Predajňová Lenka, Púchyová Želmíra, Mgr. Púchy Zuzana, Ing. Púchy Šimon, Ing. Šagátová Katarína, Šalkovská Anna, Tomková Anna, Trnovská Anna, Trnovský Jozef, Vallová Dominika, Veselovská Marta.

Ing. M. Boberová, predseda ZO JDS
23. 9.
2020
Púť na Staré hory

Udalosť, na ktorú sme sa v Dennom stacionári v Nemeckej veľmi tešili niekoľko mesiacov, sa koncom septembra stala skutočnosťou. Vďaka ochote miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Predajnej spolupodieľať sa na uskutočnení sna, takmer všetkých klientov nášho zariadenia, sme mohli 23. septembra navštíviť pútnické miesto Staré Hory. Počas cesty autobusom nám pani Zdenka Peťková z jednoty dôchodcov porozprávala o histórii tohto miesta. Počasie bolo premenlivé a počas obeda, ktorý sme mali rezervovaný v miestnej reštaurácii, sa výdatne rozpršalo. Ako však začal výstup k soche Panny Márie na Studničke, dážď ustal. Pre istotu sme mali so sebou aj dva invalidné vozíky, no neboli nám treba, vyšli aj zišli sme po vlastných nohách. Po večernej omši v starohorskom kostole sme o siedmej večer plní dojmov odchádzali domov.

Mgr, Renáta Liptaiovámiesto
PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry
PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry
PREDAJNA - seniori Okresné letné športové hry

23. 9.
2020
POLNOČNÁ OMŠA VO ZVOLENE

23. 09. 2020 seniori z Predajnej navštívili DJGT vo Zvolene.
Sledovali s napätím drámu Polnočná omša, ktorá sa odohráva na Štedrý deň roku 1944. Skúma postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny.
Túto hru so silným posolstvom napísal významný slovenský dramatik Peter Karvaš, rodák z Banskej Bystrice, ktorého 100. výročie narodenia je práve tento rok 2020.

Mária Boberová
Seniori Predajna - divadlo DJGT Zvolen
Seniori Predajna - divadlo DJGT Zvolen
Seniori Predajna - divadlo DJGT Zvolen

28. 8.
2020
Výlet – Rajecká Lesná a Čičmany

Výbor ZO JDS Predajná zorganizoval dňa 28. 08. 2020 výlet do Rajeckej Lesnej a Čičmian.
V Rajeckej Lesnej sme obdivovali Slovenský Betlehem, dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc. Je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje. Nachádza sa v budove ktorá nesie názov „Dom Božieho narodenia“, na čelnej strane je freska Panny Márie od tunajšieho rodáka Jána Šimuna. Súčasťou Slovenského Betlehemu je Galéria, kde sme si pozreli vystavené drevorezby významných rajeckých rodákov. Na rohu tejto budovy je socha Panny Márie – Pomocnice kresťanov. Zastavili sme sa aj v Bazilike Narodenia Panny Márie, kde sa nachádza vzácna socha Frivaldskej Panny Márie zo 16. storočia.
Neobišli sme ani kalváriu so 14 malými kaplnkami, ktorá je vybudovaná nad obcou Rajecká Lesná. Na vrchu sa týči Kostol Nanebovstúpenia Pána a pred ním kríž Ježišovho ukrižovania. Pod kalváriou vyviera prameň s liečivými účinkami, kde je postavená malá Lurdská kaplnka.

Po dobrom obede naša cesta pokračovala do rázovitej obce Čičmany, ktorá bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu a spravuje ju Považské múzeum v Žiline. V dvoch dreveniciach - Radenov dom a Dom č. 42 sme si pozreli expozície, sprítomňujúce život našich predkov.

Vďaka našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej sme prežili krásny a vydarený deň.

Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - Rajecká Lesná - Čičmany
Seniori Predajna - Rajecká Lesná - Čičmany
Seniori Predajna - Rajecká Lesná - Čičmany

14. 8.
2020
SENIORI V ZLATEJ KREMNICI

Seniori z Predajnej dňa 14. augusta navštívili mesto Kremnica. Už od 10. storočia sa v meste a okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je prezývaná Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. V meste sa uskutočňujú viaceré umelecké, kultúrne a športové podujatia slovenského a medzinárodného významu.
Z množstva pamiatok a zaujímavostí v meste výbor ZO JDS vybral tri exkurzie: Mincovňa, Múzeum mincí a medailí a Múzeum Gýča. Niektorí členovia si prezreli aj Areál mestského hradu, Severnú vstupnú bránu, Mučiareň a iné pamiatky na Štefánikovom námestí . V súčasnosti dominantným – výrazným prvkom námestia je barokový Morový stĺp sv. Trojice. Nezabudli sme vojsť aj do jedinečnej Krumplovej cukrárne.
Za jeden deň v tomto banskom meste bohatom na rôzne pamiatky, zaujímavosti a múzeá sa všetko stihnúť nedá. Aj tak spokojní / aj trochu unavení / sme sa autobusom Schniererbus doviezli domov.

Seniori Predajna - Kremnica
Seniori Predajna - Kremnica
Seniori Predajna - Kremnica

7. 8.
2020
POSEDENIE PRI HUDBE

Po dlhšej odmlke spôsobenej Korona vírusom sme sa hoci v obmedzenom počte 7. 8. 2020 stretli v reštaurácii Relax pri posedení s hudbou. Akciu organizovala Jednota dôchodcov v Predajnej. O hudbu sa nám postaral p. Pavel Babka, dobrú večeru nám uvaril Jarko Michalčík a fajné koláčiky priniesli členovia JD. A už bolo na každom členovi , aby sa zabavil. A veruže zábava bola dobrá. Zatancovali sme si , zaspievali aj zaspomínali na mladé časy. Teraz si uvedomujeme, aké je príjemné stretávať sa s ľuďmi, keď sme mali karanténu.
Ďakujeme výboru JD v Predajnej za zorganizovanie tejto akcie.

Želmíra Púchyová
Seniori Predajna - diskoteka
Seniori Predajna - diskoteka
21. 7.
2020
Výlet - Banská Bystrica a Poniky
Dňa 21. 07. 2020 výbor ZO JDS Predajná zorganizoval výlet do Banskej Bystrice a obce Poniky.
V Banskej Bystrici sme navštívili Múzeum SNP, kde sme si s odborným výkladom lektora pozreli stálu expozíciu „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“, ako aj „Výstavu 75. SNP“. Na záver sme položili kyticu k Pamätníku SNP, ktorý bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pamätník SNP obklopuje rozsiahly upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v SNP.

Náš výlet pokračoval do obce Poniky. Cestou sme sa zastavili pri Srdci /lavičke lásky/ odkiaľ bol krásny výhľad na obec. Pozreli sme si Ponický dom kultúrneho dedičstva, kde sa nachádza množstvo zbierkových predmetov a klenotnica vzácnych ponických krojov, dreveného pracovného náradia a nábytku. V Ponickom dome je izba Štefana Žáryho, kde je umiestnená aj unikátna expozícia tohto spisovateľa, básnika a ponického rodáka.
V kostole sv. Františka z Assisi nám pán farár porozprával o jeho histórii - kostol bol postavený v roku 1310 a prestavaný v 18. a 19. storočí. Obdivovali sme gotické fresky, maľby a zaujímavé architektonické prvky. Rozlúčili sme sa modlitbou, požehnaním od pána farára a spoločnou fotografiou.
Výlet sme ukončili občerstvením v Kolibe Grajciar, kde sme si pochutnali na neskorom ale výdatnom obede. Spokojní, plní zážitkov z celého dňa sme sa „Schniererbusom“ odviezli domov.
Veľké poďakovanie patrí našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej, ktorá tak ako vždy aj tentokrát všetko zorganizovala a vybavila.

Magdaléna Rečlová
Seniori Predajna - BB SNP
Seniori Predajna - BB SNP
Seniori Predajna - BB SNP
Seniori Predajna - Poniky
Seniori Predajna - Poniky
6. 7.
2020
Posedenie „Pri guláši“

Konečne vláda ukončila zákaz hromadných akcií. Na zasadnutí výboru ZO JDS v Predajnej sme sa rozhodli, že začneme plniť „Plán práce“ našej organizácie. Ako prvú akciu v mesiaci júl sme uskutočnili stretnutie členov a ich vnúčat na strelnici – Šimáň.
Stretnutie sa konalo 6. júla.
Seniori, ktorí by trasu nezvládli, sa stretli o 10:00 hodine na námestí, odkiaľ bol zabezpečený odvoz. Guláš nám už od rána aj s pomocníkmi varil pán Vojto Kuracina. Súťažné disciplíny si pripravili panie Čunderlíková a Rečlová. Vnúčatá sa mohli hrať kartové hry a kresliť si v tieni strelnice.
Tak ako vždy, aj na túto akciu priniesli členky a členovia rôzne „pochutiny“.
Kým sa čakalo na guláš, boli športové súťaže nielen detí, ale aj seniorov. Súťaž začínala prekonávaním trasy tak, že súťažiaci si mohol stupiť len na noviny, ktoré si stále prekladal. Nasledovalo skákanie vo vreci, preskakovanie ponad povrazový rebrík, šprint, kotúľ vpred aj vzad a končila behom okolo prekážok. Veľmi nás sa prekvapili, niektoré členky svojou šikovnosťou a ohybnosťou, lebo zvládali aj kotúle.
Po súťaži pani predsedníčka Boberová vyhodnotila výkony súťažiacich. Všetci dostali sladké odmeny a od pani Čunderlíkovej a rozprávkové CD. Pochvalu a obdiv si zaslúžili všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili.
Po súťaži nasledoval obed. Guláš bol vynikajúci. Nálada na posedení bola veľmi dobrá.
Tešili sme sa, že sa po dlhej dobe môžeme pozhovárať a aj si zaspievať. Škoda, že niektoré členky sa nemohli zúčastniť, lebo mali obavy z horučosti.
Za úspešnú akciu chcem poďakovať členom výboru za ich pomoc pri organizovaní stretnutia, pani predsedníčke aj za jej fotografovanie, pánovi Kuracinovi za výborný guláš a všetkým ostatným členom a členkám za ich dary.

Margita Beraxová
Seniori Predajna - guľáš
Seniori Predajna - guľáš
Seniori Predajna - guľáš

17. 6.
2020
Opereta „Slečna vdova“
v Štátnej opere v Banskej Bystrici
V stredu 17. júna 2020 seniori ZO JDS Predajná ale aj mladší občania po dlhšej dobe opäť prežili pekný kultúrny zážitok v Štátnej opere Banská Bystrica. Pozreli sme si predstavenie operety „Slečna vdova“. od banskobystrického rodáka Jána Móryho, v hudobnom naštudovaní Jána Prochádzku a v réžii Tomáša Ondřeja Pilařa. Texty piesní vyhotovil známy herec a režisér prvorepublikových filmov Oldřich Nový.
Opereta Slečna vdova je komédia – ide o príbeh mladej umelkyne Cherry, ktorá sa chce vymaniť z angažmá kabaretnej tanečnice v nočnom podniku TABARIN. Opereta obsahuje všetko čo má, najmä mix lásky a humoru v spleti zápletiek. Vyskytuje sa tu motív lásky mladej ženy Cherry k Douglasovi. Jej naplnenie musí prejsť rôznymi peripetiami, ktorých súčasťou je zámena postáv, nedorozumenia či prekvapenia.
Ďakujeme predsedníčke Ing. Márii Boberovej za zorganizovanie pekného kultúrneho podujatia.
Magda Rečlová
Seniori Predajna - opereta Banská Bystrica
Seniori Predajna - opereta Banská Bystrica
Seniori Predajna - opereta Banská Bystrica

28. 2.
2020
Výročná členská schôdza ZO JDS
Dňa 28. 2. 2020 sa uskutočnila v Spoločenskom dome Výročná členská schôdza ZO JDS Predajná.
Schôdzu otvorila pani predsedníčka Ing. Mária Boberová, privítala zúčastnených členov a tiež hostí: pani starostku Ing. Tatianu Čontofalskú, člena výboru OO JDS Brezno pána Zoltána Sojaka a pani Mgr. Renátu Liptaiovú, vedúcu denného stacionáru Impulz v Nemeckej.

Naša členská základňa sa každým rokom rozrastá, ale aj strácame svojich členov, preto sme si minútou ticha uctili ich pamiatku. Pani predsedníčka zhodnotila našu činnosť za rok 2019 podľa jednotlivých mesiacov. Konštatovala, že na našich akciách sa zúčastňujú aj nečlenovia. Poďakovala sa účastníkom športových hier, ktorí nás veľmi úspešne reprezentovali na okresných podujatiach.
Počas schôdze boli členovia oboznámení o hospodárení za rok 2019, o pláne činností na rok 2020 a o rozpočte na rok 2020.

V diskusii sme si vypočuli pochvalné slová od pani starostky za naše aktivity a o plánovaných o akciách v obci. Pán Sojak nás pozdravil v mene výboru OO JDS a hovoril o význame JDS v rámci nášho štátu. Pani Mgr. Litvaiová porozprávala o stacionáre Impulz a našich stretnutiach.
Pani predsedníčka poďakovala pani starostke za jej ústretovosť a všetkým sponzorom za ich príspevky, lebo sme mali možnosť zaplatiť členom niektoré vstupenky na našich výletoch.
Po ukončení oficiálnej časti nás prišli spevom pozdraviť „Chlapi z Dolnej Lehoty“. Bolo to milé prekvapenie.

O občerstvenie sa postaral pán Vojtech Kuracina vynikajúcim guľášom, za ktorý mu všetci ďakujeme. Ďakujeme tiež členkám, ktoré priniesli zákusky. Veľká vďaka patrí našej predsedníčke, ktorá každú akciu vždy dopodrobna naplánuje a zaistí.

Margita Beraxová
Seniori Predajna - výročná schôdza
Seniori Predajna - výročná schôdza

21. 2.
2020
HRNČIARSKY BÁL - opereta Gejzu Dusíka
v Štátnej opere v Banskej Bystrici
21. 02. 2020 členovia ZO JDS Predajná aj mladší občania navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici. Videli sme nádhernú operetu Gejzu Dusíka HRNČIARSKY BÁL.
GEJZA DUSÍK patrí medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby a zároveň k tým skladateľom, ktorí zásadným spôsobom určili vývoj operetného umenia na Slovensku.
V podmanivej Dusíkovej hudbe je obraz, ktorý poteší oči, obraz plný pohybu, tanca, komických, ale aj dramatických situácií.
Naša citlivá a krehká slovenská nátura pookriala a stislo nám srdce pri piesni NAJKRAJŠÍ KÚT V ŠÍROM SVETE, ktorá odznela na záver predstavenia. V tejto operete dominuje láska, a to nielen tá ľudská, ale aj láska k domovu. K domovine, k rodnému kraju. Na chvíľku sme sa zastavili a mysľou zablúdili k našim koreňom...

Ing. Mária Boberová
Seniori Predajna - opereta Banská Bystrica
Seniori Predajna - opereta Banská Bystrica
7. 2.
2020
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE SENIOROV
7. februára 2020 sa naši seniori stretli v Reštaurácii Relax.
Na úvod p. Rozália Fortiaková prípitkom v mene našej predsedníčky ZO JDS Ing. Márii Boberovej všetkých privítala a zaželala dobrú zábavu.
Do tanca a na počúvanie hral a spieval náš dvorný spevák Pavel Babka. Seniori v pekných maskách si zatancovali a pri dobrom vínku od šéfa podniku aj zaspievali.
Po chutnej večeri seniorka Anka všetkých pozvala na tanečný parket, aby sme si spolu zatancovali metlový tanec a tak výborná zábava pokračovala ďalej.
Všetkým chutili pampúšiky a koláčiky ktoré priniesli seniorky a seniori, ako aj pagáčiky ktoré venoval šéf podniku Jaro.
Na záver ďakujem našej predsedníčke Ing. Márii Boberovej za prípravu a výbornú organizáciu tejto peknej akcie.

Magda Rečlová
Seniori Predajna FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
Seniori Predajna FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

22. 1.
2020
Seniori a žiaci ZŠ Predajná v zariadení
pre seniorov HRON - Dubová
Dňa 22. 01. 2020 členovia ZO JDS Predajná navštívili DD a DDS Hron v Dubovej. Pani riaditeľka Ing. Šurábová nás srdečne privítala.
Predsedníčka ZO JDS Predajná pani Ing. Boberová sa na začiatku prihovorila k seniorom. Našu návštevu spestrili žiaci ZŠ Predajná, ktorí nám zahrali na heligónke, píšťalke a na gajdy. Seniori radi spievajú a tak sme si spoločne zaspievali ľudové pesničky. V tomto zariadení prežívajú jeseň svojho života aj seniori z Predajnej, s ktorými sme sa pri výbornom koláčiku porozprávali.
Na záver nášho stretnutia nám pani riaditeľka poďakovala za to, že sme si našli čas a prišli medzi seniorov.
Magda Rečlová
Seniori Predajná návšteva DD a DDS Hron v DubovejSeniori Predajná návšteva DD a DDS Hron v DubovejSeniori Predajná návšteva DD a DDS Hron v Dubovej

15. 1.
2020
JOGA V DENNOM ŽIVOTE
Dňa 15. januára 2020 výbor JDS Predajná usporiadal prednášku o zdraví na tému „JOGA V DENNOM ŽIVOTE“ zameranú na krčnú chrbticu, horné končatiny a oči.
Čo vlastne joga je, nás oboznámila PhDr Evka Kňazovická, ktorá pracuje v Rehabilitačnom centre podniku ŠŽ Podbrezová a každý rok nám prednáša ako sa máme starať o svoje zdravie, zároveň nám precvičuje cvičenia, ktoré tentoraz zamerala na krčnú chrbticu, ruky a oči. Niektoré cviky sme zvládli dobre pri niektorých sme sa i dobre zabavili a zasmiali. Rozhýbali sme svoje postaršie stuhnuté svaly a kosti. Za jej voľný čas, ktorý nám venovala jej zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu prednášku ktorú nám prisľúbila, tentoraz zameranú na dolné končatiny.
Nella Markusová
Seniori Predajná JOGA
Seniori Predajná JOGA
Ďalšie foto

Predajna_Jednota-dochodcov_001 Predajna_Jednota-dochodcov_002 Predajna_Jednota-dochodcov_003 Predajna_Jednota-dochodcov_004 Predajna_Jednota-dochodcov_005 Predajna_Jednota-dochodcov_006 Predajna_Jednota-dochodcov_007 Predajna_Jednota-dochodcov_008 Predajna_Jednota-dochodcov_009 Predajna_Jednota-dochodcov_010 Predajna_Jednota-dochodcov_011 Predajna_Jednota-dochodcov_012 Predajna_Jednota-dochodcov_013 Predajna_Jednota-dochodcov_014 Predajna_Jednota-dochodcov_015 Predajna_Jednota-dochodcov_016 Predajna_Jednota-dochodcov_017