Obec PREDAJNÁ - Z darov zeme
vyhľadávanie 

Z darov zeme

Z DAROV ZEME
Predajná 2018
Z darov zeme PREDAJNÁ

2018-z-darov-zeme-sutaz_002 2018-z-darov-zeme-sutaz_003 2018-z-darov-zeme-sutaz_004 2018-z-darov-zeme-sutaz_006 2018-z-darov-zeme-sutaz_007 2018-z-darov-zeme-sutaz_008 2018-z-darov-zeme-sutaz_009 2018-z-darov-zeme-sutaz_010 2018-z-darov-zeme-sutaz_011 2018-z-darov-zeme-sutaz_012 2018-z-darov-zeme-sutaz_014 2018-z-darov-zeme-sutaz_015 2018-z-darov-zeme-sutaz_016 2018-z-darov-zeme-sutaz_017 2018-z-darov-zeme-sutaz_018 2018-z-darov-zeme-sutaz_019 2018-z-darov-zeme-sutaz_021 2018-z-darov-zeme-sutaz_023 2018-z-darov-zeme-sutaz_024 2018-z-darov-zeme-sutaz_025 2018-z-darov-zeme-sutaz_026 2018-z-darov-zeme-sutaz_027 2018-z-darov-zeme-sutaz_028 2018-z-darov-zeme-sutaz_029 2018-z-darov-zeme-sutaz_030 2018-z-darov-zeme-sutaz_031 2018-z-darov-zeme-sutaz_032 2018-z-darov-zeme-sutaz_033 2018-z-darov-zeme-sutaz_034 2018-z-darov-zeme-sutaz_035 2018-z-darov-zeme-sutaz_036 2018-z-darov-zeme-sutaz_037 2018-z-darov-zeme-sutaz_040

MAPOVÝ PORTÁL Cleerio

NOVINKY Z PREDAJNEJ

Predajnianske zvesti 3/2019
Obecné noviny
[06/26/2019]
Starostka na slovíčko, sociálne služby, MDD, Grilovačka, zo života seniorov, škôl, hasičov a iné aktivity v čísle 3/2019 zvestí obce [čítaj viac]
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - "Rozšírenie požiarnej zbrojnice - Predajná" ... [čítaj viac]
v štvrtok 11. 7. 2019 od 7.30 - 15.30 hod. nebudú vybavované stránky, náhradný deň: 10. 7. 2019, od 08.00 - 17.00, resp. 12. 7. 2019 od 08.00 - 14.00 hod. ... [čítaj viac]
Zoznam všetkých túr pripravených na rok 2019 ... [čítaj viac]
Výpožička kompostérov v obci Predajná
Kompostéry - výpožička
[06/07/2019]
Obec, získala z OP „Kvalita životného prostredia“ kompostéry, ktoré je možné po splnení určitých podmienok získať do výpožičky ... [čítaj viac]
OZNÁMENIE aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - zmena navrhovanej činnosti[čítaj viac]
SSE distribúcia oznamuje. že 26. 6. 2019 v čase od 8.00 - 15.15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny [čítaj viac]