Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Poslanci + Komisie obdobie2022-2026
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Predajná - volebné obdobie 2022 - 2026
+ určenie pracovných obvodov poslancov OZ Predajná
v zmysle Uznesenia č. 23/2022 zo dňa 15. 12. 2022

  1. Ing. Miriama BERAXOVÁ
  2. Petra HAZUCHOVÁ
  3. Ľuboš OFÚKANÝ
  4. Ľuboš KOHÚTIK
  5. Ing. Milan SRNKA, PhD.
  6. Marta VESELOVSKÁ
  7. Ing. Miroslava VIRÁGOVÁ

  ING. MIRIAMA BERAXOVÁ
  Bydlisko: Kalvárska 223, Predajná
  Telefón: 0910 300 838
  Pracovný obvod: ulica Farská
  Email: beraxova.ozpredajna@gmail.com

  PETRA HAZUCHOVÁ
  Bydlisko: Zabečov 168, Predajná
  Telefón: 0918 166 178
  Pracovný obvod: ulica Zabečov
  Email: hazuchova.ozpredajna@gmail.com

  ĽUBOŠ OFÚKANÝ
  Bydlisko: Kramlište 299, Predajná
  Telefón: 0950 414 746
  Pracovný obvod: ulica Kramlište
  Email: ofukany.ozpredajna@gmail.com

  ĽUBOŠ KOHÚTIK
  Bydlisko: Podhrádok 369, Predajná
  Telefón: 0915 454 828
  Pracovný obvod: ulica Podhrádok, bytovky pod Kalváriou
  Email: kohutik.ozpredajna@gmail.com

  ING. MILAN SRNKA, PHD.
  Bydlisko: Kalvárska 249, Predajná
  Telefón: 0948 196 212
  Pracovný obvod: ulica Kalvárska
  Email: srnka.ozpredajna@gmail.com

  MARTA VESELOVSKÁ
  Bydlisko: Bečov 122, Predajná
  Telefón: 0903 379 643
  Pracovný obvod: ulica Bečov, Borgondia
  Email: veselovska.ozpredajna@gmail.com

  ING. MIROSLAVA VIRÁGOVÁ
  Bydlisko: Školská 423, Predajná
  Telefón: 0904 552 466
  Pracovný obvod: ulica Školská, Zábrežná
  Email: viragova.ozpredajna@gmail.com  Komisie Obecného zastupiteľstva Predajná vo volebnom období
  2022 - 2026


  KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE STAROSTU:
  Predseda – Ofúkaný Ľuboš
  Členovia - Ľuboš Kohútik, Marta Veselovská

  KOMISIA NA PREŠETRENIE STAŹNOSTÍ NA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
  Predseda – Marta Veselovská

  FINANČNÁ KOMISIA
  Predseda - Ľuboš Kohútik
  Členovia - Eva Mamojková, Ing. Miroslava Virágová, Ing. Miriama Beraxová

  KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÁHO PORIADKU
  Predseda – Marta Veselovská
  Členovia – Ľuboš Ofúkaný, Ing. Jana Kohútová

  KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
  Predseda – Ing. Milan Srnka, PhD.
  Členovia – Ing. Peter Štefek, František Reizer, Jozef Koštial

  KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
  Predseda – Ing. Miriama Beraxová
  Členovia – Eva Pocklanová, Božena Šulková, Mgr. Želmíra Kohútová, Ing. Milan Srnka, PhD., Ing. Miroslava Virágová, Mgr. Eva Urbanová, PhD.

  ŠPORTOVÁ KOMISIA
  Predseda – Ing. Miroslava Virágová
  Členovia - Ing. Peter Lübeck

  KOMISIA SOCIÁLNO – ZDRAVOTNÁ
  Predseda – Petra Hazuchová
  Členovia – Anežka Búdová, Margita Čižmárová