Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Predajnej na rok 2020


Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v roku 2020 v nasledujúcich termínoch:

30. 01. 2020
26. 03. 2020
28. 05. 2020
25. 06. 2020
27. 08. 2020
22. 10. 2020
12. 12. 2020

Dňom konania zasadnutia OZ je : štvrtok
Začiatok zasadnutia OZ (letné mesiace) : 17.00 hodine
Začiatok zasadnutia OZ (zimné mesiace) : 16.00 hodine
Zasadnutie je v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ Predajná
dňa 12. 12. 2019 uznesením č.31 /2019.