Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Predajnej na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v roku 2020 v nasledujúcich termínoch:

30. 01. 2020
26. 03. 2020 -
zrušené /COVID 19/ – náhradný termín zasadnutia 21.5.2020
28. 05. 2020 - zrušené /COVID 19/
25. 06. 2020
03. 09. 2020
22. 10. 2020
12. 12. 2020

Dňom konania zasadnutia OZ je : štvrtok
Začiatok zasadnutia OZ : 17.00 hod. (letné mesiace) / 16.00 hod. (zimné mesiace)
Zasadnutie je v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ Predajná
dňa 12. 12. 2019 uznesením č.31 /2019.


ZÁPISNICE a UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Predajná
Hide details for 2020-09-032020-09-03
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 145 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 165 kB
Hide details for 2020-06-252020-06-25
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. júna 2020 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 170 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. júna 2020 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 198 kB
Hide details for 2020-05-212020-05-21
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 21. mája 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 144 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 21. mája 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 147 kB
Hide details for 2020-01-302020-01-30
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 30. januára 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 108 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 30. januára 2020 o 16.00 hod. Obecnom úrade 134 kB