Obec PREDAJNÁ - Obecné zastupiteľstvo
vyhľadávanie 

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Predajnej na rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Predajnej bude zasadať v roku 2021 v nasledujúcich termínoch:

25. 02. 2021
16. 03. 2021
06. 05. 2021
17. 06. 2021
23. 09. 2021 -
! ZMENA termínu na 30. 9. 2021
21. 10. 2021 -
! ZMENA termínu na 11. 11. 2021
15. 12. 2021

Dňom konania zasadnutia OZ je : štvrtok

Začiatok zasadnutia OZ : 17.00 hod. (letné mesiace) / 16.00 hod. (zimné mesiace)
Zasadnutie je v budove obecného úradu v kancelárii starostky obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a prístupné pre verejnosť.
Termíny plánovaných zasadnutí v prípade nepredvídaných udalostí je možné posunúť podľa potreby.
Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ Predajná dňa 25.2.2021 uznesením č. 181/2021.

ZÁPISNICE a UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Predajná
Hide details for 2021-09-302021-09-30
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 30. septembra 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 227 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 30. septembra 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 187 kB
Hide details for 2021-08-252021-08-25
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. augusta 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 203 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. augusta 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 194 kB
Hide details for 2021-07-262021-07-26
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 26. júla 2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 107 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 26. júla 2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 89 kB
Hide details for 2021-06-172021-06-17
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 17. júna 2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 226 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 17. júna 2021 o 16.30 hod. na Obecnom úrade 484 kB
Hide details for 2021-05-062021-05-06
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 6. mája 2021 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 135 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 6. mája 2021 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 132 kB
Hide details for 2021-02-252021-02-25
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. februára 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 339 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. februára 2021 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 417 kB
Hide details for 2020-12-312020-12-31
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 31. decembra 2020 o 10.00 hod. na Obecnom úrade 289 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 31. decembra 2020 o 10.00 hod. na Obecnom úrade 302 kB
Hide details for 2020-10-122020-10-12
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 12. októbra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 310 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 12. októbra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 539 kB
Hide details for 2020-09-032020-09-03
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 145 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 3. septembra 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 165 kB
Hide details for 2020-06-252020-06-25
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. júna 2020 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 170 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 25. júna 2020 o 17.00 hod. na Obecnom úrade 198 kB
Hide details for 2020-05-212020-05-21
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 21. mája 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 144 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 21. mája 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 147 kB
Hide details for 2020-01-302020-01-30
ZÁPISNICAzo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 30. januára 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade 108 kB
UZNESENIAObecného zastupiteľstvo obce Predajná na riadnom zasadnutí dňa 30. januára 2020 o 16.00 hod. Obecnom úrade 134 kB